Den hellige Dominikus (8. august)

Fra Liturgisk ressursbank

(Omdirigert fra Aug08)
Gå til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Dominikus

Prest

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For sjelesørgere; eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner

Kirkebønn

Herre, styrk din Kirke ved den salige Dominikus’ fortjenester og lære. Måtte han som på jorden var en stor forkynner av din sannhet, gå i forbønn for oss hos deg i himmelen. Ved vår Herre …

Bønn over offergavene

Herre, lytt i nåde til de bønner vi bærer frem for deg på forbønn av den salige Dominikus. Styrk og vern ved kraften i dette sakrament alle som kjemper for troen. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Herre, la det hellige sakrament vi har mottatt på festen for den salige Dominikus, styrke din Kirkes kjærlighet til deg. Kom oss til hjelp på forbønn av ham som ved sin forkynnelse gav Kirken ny livskraft. Ved Kristus, vår Herre.

Personlige verktøy