Den hellige Ambrosius (7. desember)

Fra Liturgisk ressursbank

(Omdirigert fra Des07)
Gå til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Ambrosius

Biskop og kirkelærer

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper; eller Fellesmesser for kirkelærere

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, i den salige biskop Ambrosius gav du oss en lærer i den katolske tro og et forbilde på mot og styrke i Evangeliets tjeneste. Vi ber deg: Skjenk din Kirke tjenere som kan lede ditt folk med kraft og visdom. Ved vår Herre …

Bønn over offergavene

Herre, send oss din Hellige Ånd hver gang vi feirer din frelses mysterier. Tenn i oss det troens lys som skinte i den salige Ambrosius og gjorde ham til en forkynner av din herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Herre, du har styrket oss med kraften i dette sakrament. Hjelp oss å leve etter det som den salige Ambrosius lærer. Led oss på dine veier, så vi blir rede til ditt evige gjestebud. Ved Kristus, vår Herre.

Personlige verktøy