3. uke i fasten, onsdag

Fra Liturgisk ressursbank

(Omdirigert fra F3.3)
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 119 (118), 133

Led mine skritt etter ditt ord,
og la ingen urett herske over meg!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, du oppdrar oss ved vår faste og metter oss med ditt ord. Vi ber deg: Hjelp oss gjennom vår selvfornektelse å vie oss til deg, og forene oss med hverandre i bønnen.

Lesning

5 Mos 4,1.5–9

Moses talte til folket og sa: Og nå, Israel, hør på de forskrifter og bud som jeg lærer dere! Dem skal dere holde, så dere kan få leve og komme og innta det land som Herren, deres fedres Gud, vil gi dere.

Se, jeg har lært dere forskrifter og bud, slik som Herren min Gud har pålagt meg, for at dere skal leve efter dem i det land dere nå går inn i for å legge under dere. Dere skal legge vinn på å leve efter dem, for da vil andre folk holde dere for å være kloke og forstandige. Når de hører alle disse forskriftene, vil de si: «Så klokt og forstandig det er, dette store folket!» Har vel noe annet stort folk en gud som er sitt folk så nær som Herren vår Gud er oss, hver gang vi kaller på ham? Og finnes det noe stort folk som har så rettferdige forskrifter og bud som hele den lov jeg legger frem for dere i dag?

Ta deg nå i vare og vokt deg vel, så du ikke glemmer det du har sett med egne øyne. La det aldri gå deg av minne så lenge du lever, men fortell dine barn og barnebarn om det.

Responsoriesalme

Sal 147

Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem, Sion, pris din Gud.

Lovsyng Herren, Jerusalem,
Sion, pris din Gud.
Han gjør dine dørstokker faste
og velsigner dine barn i ditt hus.

Han sender sitt bud til jorden,
hastig løper hans ord.
Som ull lar han sneen falle
og drysser rim som aske.

Han forkynte sitt ord for Jakob,
gav Israel sine bud og dommer.
Slik gjorde han ikke mot andre folk,
dem gav han ingen lovbud.

Evangelievers

Herre, det du har sagt oss, er ånd og liv. Det er du som har det evige livs ord.

Evangelium

Matt 5,17–19

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve Loven og Profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Og sannelig, det står fast: Ikke en tøddel, ikke et komma av Loven skal forgå, før himmel og jord forgår, - før alt er skjedd. Og derfor - den som lar hånt om selv det aller ringeste av budene, og lar menneskene ta lære av det, han skal også regnes for den ringeste i himlenes rike. Men den som følger budene, såvel i handling som i lære, han skal regnes for stor i himlenes rike.»

Forbønner

Bønn over offergavene

Herre, ta imot ditt folks bønner og offergaver. Vern oss som feirer disse mysterier, mot all fristelse og farer.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Troens mysterium

℣: Troens mysterium.
℞: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

Alternativt:

A
Så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk,
forkynner vi din død, Herre, inntil du kommer.
B
Verdens Frelser, frels oss,
du som satte oss fri ved ditt kors og din oppstandelse.

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 16 (15), 11

Du lærer meg livets vei,
gir meg gledens fylde for ditt åsyn, Herre.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet ved ditt bord. La dette måltid helliggjøre oss og rense oss fra all villfarelse, så vi kan få del i det du har lovet oss.
Ved Kristus, vår Herre.

Personlige verktøy