Den hellige Ansgar (3. februar)

Fra Liturgisk ressursbank

(Omdirigert fra Feb03.1)
Gå til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Ansgar

Biskop, Nordens apostel

Innhold

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For misjonærer; eller Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper

Kirkebønn

Hellige Gud, du menneskenes frelse, du sendte den hellige biskop Ansgar for å forkynne Evangeliet for Nordens folk. Hjelp oss på hans forbønn å vandre i din sannhets lys.
Ved vår Herre …

Valgfrie minnedagslesninger:

Lesning

1 Kor 2, 1-7
Vi snakker om Guds visdom i mysteriet

Og hva meg selv angår, brødre, – da jeg kom til dere, var det ikke som noen mester i talekunst eller filosofi jeg la frem for dere Guds vidnesbyrd. Nei, jeg besluttet at så lenge jeg var blant dere, skulle min eneste tanke være Jesus Kristus, spikret til korset. Svak, engstelig og med bevende hjerte var det jeg trådte frem for dere.

Og om min forkynnelse og mitt budskap fikk virke, var det ikke gjennom besnærende argumenter; de overbeviste gjennom ånd og kraft. Slik at deres tro ikke skulle være grunnlagt på menneskelig visdom, men på Guds kraft.

Sant nok, også vi taler om visdom, blant dem som er modne for det; men da ikke om en visdom som er av denne verden eller stammer fra denne verdens herrer, de som nå forgår.

Nei det vi forkynner, er Guds visdom, hans mysterium – de skjulte planer, som han fra før tidenes opphav har gjort rede, for å gi oss del i sin herlighet.

Responsoriesalme

Sal 98 (97),1. 2–3ab. 3c–4. 5

Omkved: Herren er jordens hersker, jorden ser det og bever.

Syng en ny sang for Herren,
underfulle ting har han gjort.
Han har seiret ved sin høyre hånd,
ved sin hellige arm.

Herren har kunngjort sin frelse,
åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.
Han kom sin miskunn ihu, sin trofasthet mot Israels hus.
Den vide jord har skuet frelsen fra vår Gud.

Rop av glede for Herren, all jorden,
bryt ut i jubel og lovsang.
Syng for Herren til sitar,
til sitar med sangens røst.

Evangelievers

2 Tim 4,7-8

Han har stridd den gode strid, fullført løpet, vært trofast. Og nå ligger rettferdighetens seierskrans ferdig til ham; den har Herren, den rettferdige dommer gitt ham.

Evangelium

Mark 16,15–20
Han ble tatt opp til himmelen og tok sete ved Guds høyre hånd

På den tid viste Jesus seg for de elleve og sa til dem:

«Gå ut og forkynn Evangeliet verden over, for hver og én som Gud har skapt! Den som tror og lar seg døpe, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror: De skal drive ut demoner i mitt navn, og tale nye tungemål; de skal kunne ta i slanger, og om de drikker noe giftig, skal det ikke skade dem; de skal kunne legge sine hender på syke og helbrede dem.»

Og etter at Herren Jesus hadde talt til dem, ble han tatt opp til himmelen og tok sete ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte Evangeliet overalt, og Herren selv virket med og bekreftet budskapet gjennom alle de jærtegn som fulgte det.

Personlige verktøy