Den hellige Antonius (17. januar)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jan17)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Antonius

Abbed

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 92 (91),13–14

Den rettferdige skal blomstre som palmetreet;
som en seder på Libanon skal han vokse –
plantet i Herrens hus, i vår Guds forgård.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du gav den salige abbed Antonius nåde til å tjene deg ved sitt strenge liv i ørkenen. Gi oss på hans forbønn styrke til å fornekte oss selv og elske deg over alle ting. Ved vår Herre …

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse gaver som vi, dine tjenere, har lagt på ditt alter for å minnes den salige Antonius. Sett oss fri fra jordiske bånd og lenker, så vi finner vår rikdom i deg alene. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Matt 19,21

Vil du være fullkommen, gå da bort og selg det du eier,
gi det til de fattige og følg meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du lot den salige Antonius seire over mørkets makter. Hjelp oss som du har mettet med frelsens sakramenter, så også vi overvinner alle fiendens anslag. Ved Kristus, vår Herre.