Den hellige Henrik (19. januar)

Fra Liturgisk ressursbank

(Omdirigert fra Jan19)
Gå til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Henrik

Biskop og martyr, Finlands vernehelgen

Innhold

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en martyr – utenfor påsketiden

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, din biskop Henrik ofret sitt liv for den kristne tro i Finland, og du gav ham martyrpalmen ved en ærefull død. Vi ber deg: Gi oss ved hans fortjenester og forbønn din nåde og evig herlighet. Ved vår Herre …

Valgfrie minnedagslesninger:

Lesning

Jes 52,7–10
Hele den vide jord får se frelsen fra vår Gud

Hvor fagre er deres føtter som kommer løpende over fjell og bringer gledesbud, som melder fred og bærer godt budskap, forkynner frelse og sier til Sion: «Din Gud er konge!» Hør, dine vaktmenn roper høyt, de jubler alle sammen. Like for sine øyne ser de at Herren vender tilbake til Sion.

Bryt ut i samstemmig jubel, Jerusalems ruiner! For Herren trøster sitt folk og løser ut Jerusalem. Herren viser sin hellige arm for alle folkeslags øyne. Hele den vide jord får se frelsen fra vår Gud.

Responsoriesalme

Sal 96 (95),1–2a. 2b–3. 7–8a. 10

Omkved: Forkynn hans under for alle folk.

Syng en ny sang for Herren,
syng for Herren, all jorden.
Syng for Herren, pris hans navn.

Forkynn hans frelse fra dag til dag.
Forkynn for hedninger hans ære,
hans under for alle folk.

Folkeslag og slekter,
gi Herren ære og pris.
Gi Herren den ære vi skylder hans navn.

Si til folkene: Herren er konge,
han grunnfestet jorden, den rokkes ikke.
Han dømmer folkene med rettferd.

Evangelievers

Matt 28, 19a.20b

Halleluja. Dra ut og gjør alle folkeslag til disipler, sier Herren. Og selv er jeg med dere alle dager. Halleluja.

Evangelium

Matt 28, 16-20
Dra ut og undervis alle folk

På den tid drog de elleve disiplene til det fjellet i Galilea hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og idet de fikk øye på ham der, falt de ned for ham og hyldet ham. Noen var det allikevel som tvilte.

Da gikk Jesus hen til dem og talte slik til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Dra derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, ved å døpe dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og ved å lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og selv er jeg med dere alle dager, frem til verdens ende.»

Personlige verktøy