Den hellige Johannes Bosco (31. januar)

Fra Liturgisk ressursbank

(Omdirigert fra Jan31)
Gå til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Johannes Bosco

Prest

Innhold

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder, eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For lærere og barneoppdragere.

Kirkebønn

Evige Gud, du kalte den salige Johannes Bosco til far og lærer for de unge. Tenn i oss den kjærlighet som brant i ham, så også vi får arbeide for sjelenes frelse og tjene deg alene. Ved vår Herre …

Valgfrie minnedagslesninger:

Lesning

Fil 4, 4-9

Gled dere i Herren alltid! Ja, jeg sier det på ny: Gled dere! La alle se deres vennlige sinnelag! Herren er nær! Vær ikke bekymret for noe, men legg frem for Gud alt dere har på hjerte, i inderlig bønn og takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.

Forøvrig brødre: Alt som er sant, alt som er edelt, alt som er rett, alt som er verd å bli elsket og satt pris på, ja, alt som måtte finnes å være godt og rosverdig – fyll tanke og sinn med det! Og den lære jeg har lært dere, den overlevering jeg har bragt dere, det eksempel jeg har gitt dere i ord og gjerning – det er hva dere skal handle efter! Da skal fredens Gud være med dere.

Responsoriesalme

Sal 37 (36),3–4. 5–6.

Omkved: Den rettferdige taler visdom,
rett er det som kommer fra hans munn.

Sett din lit til Herren og gjør det gode,
så kan du bo i landet og leve trygt.
Ha din lyst og glede i Herren,
så gir han deg det ditt hjerte ønsker.

Legg din vei i Herrens hånd,
stol på ham og han skal gripe inn.
Han lar din rettferd bryte frem som lyset,
han lar din rett bli som høylys dag.

Evangelievers

Sal 74 (73), 21

La den fattige og elendige få prise ditt navn.

Evangelium

Matt 18,1–5

På den tid kom disiplene hen til Jesus og spurte: «Hvem er egentlig den største i himlenes rike?» Da kalte Jesus til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa: «Sannelig, det skal dere vite: Uten at dere vender om og blir barna lik, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike. Så den største i himlenes rike, det er den som gjør seg like ringe som denne vesle her». «Den som tar imot et barn som dette her, i mitt navn, han tar imot meg».

Personlige verktøy