Den hellige Knut (10. juli)

Fra Liturgisk ressursbank

(Omdirigert fra Jul10)
Gå til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Knut

Martyr, Danmarks vernehelgen

Innhold

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en martyr – utenfor påsketiden

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du æret din Kirke da du gav den salige kong Knut martyrpalmen, og du viste oss hans hellighet gjennom store undergjerninger. Likesom han fulgte Herren i lidelse, gi at også vi vandrer i Kristi fotspor og når frem til de evige gleder. Ved vår Herre …

Valgfrie minnedagslesninger:

Lesning

1 Pet 4,12-19

Kjæreste venner! Bli ikke forbauset over den ildprøve dere nå gjennomgår, som om det var noe merkelig som hendte dere. Men gled dere bare, i samme mål som dere får del i Kristi lidelser, for da skal dere også kunne motta ham med jubel, den dag han trer frem i sin herlighet. Og blir dere forhånet for Kristi navns skyld, så regn dere for lykkelige, for da hviler hans herlighet, ja Guds egen Ånd, over dere.

Bare må det ikke skje at noen av dere får lide straff som morder, som tyv eller illgjerningsmann, eller fordi han går andres rett for nær; men får han å lide fordi han er kristen, da må han ikke holde det for noen vanære, men tvertimot prise Gud for kristennavnets skyld.

Tiden er nemlig kommet da dommen skal begynne, og Guds eget husfolk skal dømmes først. Men er det så at den begynner med oss, hvordan skal det da til sist gå med dem som avviser Guds evangelium? 'Dersom den rettferdige såvidt blir frelst, hvor blir det så av den ugudelige og synderen?'

Så skal da de som lider i sa msvar med Guds vilje, legge sine sjeler i hans hånd, og gjøre det gode; deres Skaper svikter dem ikke.

Responsoriesalme

Sal 34 (33),2–3. 4–5. 6–7. 8–9

Omkved: Herren frir meg fra all min frykt.

Jeg vil love Herren til hver en tid.
Min tunge skal alltid synge hans pris.
Min sjel roser seg i Herren.
Den fattige ser det og gleder seg.

La oss sammen prise Herren,
opphøye hans hellige navn.
Jeg søker Herren, og han svarer meg,
frir meg fra all min frykt.

Se hen til ham og strål av glede,
og du skal aldri stå til skamme.
Den elendige roper, og Herren gir svar.
Han frelser ham fra alle trengsler.

Herrens engler verner de gudfryktige,
fører dem og frir dem ut.
Smak og se at Herren er god.
Salig den som tar sin tilflukt til ham.

Evangelievers

1 Pet 4,14

Salige er dere om dere forhånes for Kristi navns skyld, for da hviler Guds egen Ånd over dere.

Evangelium

Luk 9,23-26

På den tid sa Jesus:"Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, hver dag ta opp sitt kors, og følge meg. For den som søker å frelse sitt liv, ham skal miste det, mens den som setter livet til for min skyld, han skal frelse det.

Hva gagn har vel et menneske av å vinne hele verden, dersom prisen er hans egen undergang? For den som ikke vedkjenner seg meg eller mine ord, ham skal heller ikke Menneskesønnen kjennes ved, når han kommer i sin og sin Fars herlighet, omgitt av hellige engler.

Personlige verktøy