Den hellige Thorlákr (20. juli)

Fra Liturgisk ressursbank

(Omdirigert fra Jul20.2)
Gå til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Thorlákr

Biskop, Islands vernehelgen

Innhold

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper

Kirkebønn

Miskunnsrike Gud, du satte den salige Thorlákr, din bekjenner og biskop, til å tjene ditt folk og hjelpe det frem til din evige frelse. Vi ber deg: La ham som på jorden lærte oss veien til livet, være vår talsmann hos deg i himmelen. Ved vår Herre …

Valgfrie minnedagslesninger:

1. lesning

Jer 1,4–9
Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg

På den tid da Josjia var konge i Juda, kom Herrens ord til meg, og det lød så: «Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkene satte jeg deg.»

Men jeg svarte: «Å, Herre Gud, jeg kan ikke tale; jeg er så ung!»

Da sa Herren til meg: «Si ikke at du er ung! Alle jeg sender deg til, skal du gå til, og alt jeg befaler deg, skal du tale. Vær ikke redd for dem, for jeg vil være med deg og berge deg,» lyder ordet fra Herren.

Så rakte Herren ut hånden og rørte ved min munn. Og Herren sa til meg: «Se, jeg legger mine ord i din munn.»

Responsoriesalme

Sal 96,1-3. 7-8. 10

Omkved: Forkynn Herrens underverk for alle folkeslag.

Syng en ny sang for Herren,
syng for Herren all jorden.
Syng for Herren, pris hans navn,
forkynn hans frelse fra dag til dag.

Forkynn for hedningene hans ære,
hans under for alle folk.
Folkeslag og slekter,
gi Herren ære og pris.

Gi Herren den ære vi skylder hans navn,
kom til hans forgård med gaver.
Si til folkene, Herren er konge,
han grunnfestet jorden, den rokkes ikke.

Evangelievers

Mark 1,17

Kom og følg meg, sier Herren, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere.

Evangelium

Mark 1,14–20
Vend om, og tro på Evangeliet!

På den tid, etter at Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea med Evangeliet fra Gud og forkynte: «Tiden er inne, og Guds rike er nær. Vend om, og tro på Evangeliet!»

Og som han gikk langs bredden av Galilea-sjøen, fikk han se Simon og Andreas, Simons bror. De var fiskere og drev og kastet med not i sjøen. Jesus sa til dem: «Kom og følg meg, så skal jeg en gang gjøre dere til menneskefiskere!» Og straks lot de garnene ligge og fulgte ham.

Litt lenger bort så han Jakob, sønn av Sebedeus, og broren Johannes; de satt i båten og bøtte garn. Straks kalte han også dem til seg. Og de lot sin far Sebedeus sitte igjen i båten med leiefolkene og fulgte ham.

Personlige verktøy