Den hellige Ignatius av Loyola (31. juli)

Fra Liturgisk ressursbank

(Omdirigert fra Jul31)
Gå til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Ignatius av Loyola

Prest

Innhold

Messens tekster

Inngangsvers

Fil 2,10–11

I Jesu navn skal hvert kne bøye seg,
i himmelen, på jorden og i dypet;
og hver en tunge skal forkynne:
Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

Kirkebønn

Evige, allmektige Gud, til ditt navns ære lot du den salige Ignatius stå frem i din Kirke. Gi oss ved hans hjelp og etter hans forbilde å føre troens strid på jorden og med ham vinne seierskransen i himmelen. Ved vår Herre …

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, ta imot de offergaver vi bærer frem til minne om den hellige Ignatius. La disse mysterier, som er all hellighets kilde, gjøre oss hellige og tro mot sannheten. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Luk 12,49

Herren sier: Jeg er kommet for å kaste ild på jorden,
og hva annet vil jeg enn at den skal brenne?

Slutningsbønn

Herre, la dette lovoffer som vi har båret frem til minne om den hellige Ignatius, føre oss til evig lovprisning av din majestet. Ved Kristus, vår Herre.

Personlige verktøy