Den hellige Karl Lwanga og hans ledsagere (3. juni)

Fra Liturgisk ressursbank

(Omdirigert fra Jun03)
Gå til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Karl Lwanga og hans hellige ledsagere

Martyrer i Uganda

Fellesmesser for martyrer: For flere martyrer

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du gjør martyrenes blod til Kirkens såkorn. Den salige Karl Lwanga og hans venner gav sitt liv for din Kirke i Afrika. Gi at deres offerdød må gjøre din Kirkes åker fruktbar, så den bærer rik høst til din ære. Ved vår Herre …

Bønn over offergavene

Herre, du gav de salige martyrer styrke til heller å dø enn å synde. Vi bærer vårt offer frem for deg med ydmyk bønn om at du vil gjøre oss like helhjertet i vår tjeneste ved ditt alter. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Herre, på denne minnedag for de hellige martyrers fødsel til det evige liv har vi tatt imot det sakrament som styrket dem i lidelsen. La det styrke også vår tro og kjærlighet under motgang. Ved Kristus, vår Herre.

Personlige verktøy