Den hellige Bonifatius (5. juni)

Fra Liturgisk ressursbank

(Omdirigert fra Jun05)
Gå til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Bonifatius

Biskop og martyr

Innhold

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en martyr, eller Fellesmesser for Kirkens hyrder: For misjonærer

Kirkebønn

Herre, la den hellige martyr Bonifatius være vår talsmann hos deg, så vi trofast bevarer og modig bekjenner den tro han forkynte med sin munn og beseglet med sitt blod. Ved vår Herre …

Valgfrie minnedagslesninger:

Lesning

Apg 26,19-23

Kong Agrippa! Jeg har vært tro mot det himmelske syn. Ikke bare for folk i Damaskus og Jerusalem, men over hele Jødeland og ute blandt hedningene har jeg forkynt at de måtte angre og vende om til Gud, og bedt dem leve slik at de i handling viste hva deres omvendelse var verd. Se, derfor var det jødene grep meg i templet og forsøkte å drepe meg. Men takket være Guds bistand har jeg til denne dag kunnet stå frem å vidne både for høy og lav. Og aldri har jeg sagt noe annet enn hva profetene og Moses har bebudet skulle hende – nemlig at Messias skulle lide, og at han som den første blandt de oppstandne fra de døde skulle bringe bud om lyset, for folket og for hedningene.

Responsoriesalme

Sal 117 (116),1. 2

Omkved: Gå ut i hele verden og forkynn Evangeliet.

Lovsyng Herren, alle folk,
pris ham, alle folkeslag.
Stor er hans miskunn mot oss.
Herrens troskap varer evig.

Evangelievers

Joh 10,14

Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine og mine kjenner meg.

Evangelium

Joh 10,11–16
En god hyrde setter sitt liv inn for fårene

På den tid sa Jesus:

«Jeg er den gode hyrde. En god hyrde setter sitt liv inn for fårene. En leiekar derimot, en som ikke er noen riktig hyrde og som ikke selv eier fårene – ser han ulven komme, forlater han fårene og flykter. For han er en leiekar bare, og har ikke hjerte for fårene.

Men jeg er den gode hyrde, og jeg kjenner mine, og mine kjenner meg – slik som Faderen kjenner meg, og jeg Faderen; og jeg setter livet inn for mine får. Jeg har også andre får, som ikke hører til samme kve; også dem må jeg lede, og de skal lyde min røst, så det blir én hjord og én hyrde.

Personlige verktøy