Den hellige Antonius av Padua (13. juni)

Fra Liturgisk ressursbank

(Omdirigert fra Jun13)
Gå til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Antonius av Padua

Prest og kirkelærer

Innhold

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder, eller Fellesmesser for kirkelærere, eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, i den salige Antonius gav du ditt folk en stor forkynner og en hjelper i nød. Gi oss på hans forbønn å følge Evangeliets ord og i all trengsel få kjenne din hjelp. Ved vår Herre …

Valgfrie minnedagslesninger:

Lesning

Jes 61, 1-3a
Herren har salvet meg og han har sendt meg for å forkynne evangeliet for de fattige

Herrens Ånd er over meg, for Herren Gud har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et gledesbudskap for de arme, for å lege dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker. Jeg skal rope ut et nådens år fra Herren, en dag med gjengjeld og straff fra vår Gud; jeg skal trøste alle som sørger og gi dem hodepynt istedenfor aske, gledesolje for sørgedrakt og lovsang istedenfor motløshet.

Responsoriesalme

Sal 89 (88), 1-7

Omkved: Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid.

Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid, forkynne din trofasthet fra slekt til slekt. Jeg sier: Din miskunn bygges opp til evig tid, i himmelen grunnfester du din troskap.

Med min utvalgte sluttet jeg en pakt, svor David, min tjener, en ed. Jeg har grunnfestet din ætt til evig tid. Jeg bygger den en trone fra slekt til slekt.

Himlene priser din herlighet, Herre, din trofasthet i de helliges forsamling. Hvem er Herrens like blant himmelens skyer? Hvem er som ham blant menneskenes barn.

Evangelievers

Luk 4.18

Halleluja. Herren har sendt meg med gledesbud til de fattige, for å forkynne frihet for de fangne. Halleluja.

Evangelium

Luk 10, 1-9
Avlingen er rik, men høstfolkene få

På den tid utvalgte Herren toogsytti andre, sendte dem ut foran seg to og to, til hver eneste by og hvert eneste sted han ville besøke. Og så sa han til dem: "Avlingen er rik, men høstfolkene få; be derfor ham som er herre over avlingen, at han sender arbeidere ut for å høste den. Og gå så avsted! Jeg sender dere ut som lam i en ulveflokk. Ta ikke med dere pengepung og ikke skreppe, ikke sko. Og stans ikke for å hilse på folk underveis. Men når dere tar inn i et hus, så si først: Guds fred i huset. Hvis det da er fredsæle folk, skal også den fred dere lyser, hvile over dem; men hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Bli så hos dem, og spis og drikk hva de byr dere,for arbeideren er sin lønn verd. Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere er kommet til en by, og folk har tatt imot dere, så spis det som blir satt frem for dere, helbred de syke som er der, og si: "Guds rike står for døren!"

Personlige verktøy