Den hellige Ireneus (28. juni)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jun28)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Ireneus

Biskop og martyr

Fellesmesser for martyrer: For en martyr – utenfor påsketiden; eller Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper

Kirkebønn

Evige Gud, du gav den salige biskop Ireneus kraft til å trygge den kristne sannhet og Kirkens fred. Forny vår tro og vår kjærlighet på hans forbønn, så vi med iver fremmer enhet og samhold i Kirken og i verden. Ved vår Herre …

Bønn over offergavene

Herre, ta imot vårt offer til minne om den salige Ireneus’ fødsel til evig liv. La våre gaver bringe deg ære og skjenke oss kjærlighet til sannheten, så vi bevarer Kirkens tro og enhet ukrenket. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Herre, gi oss ved disse hellige mysterier å vokse i den tro som den salige biskop Ireneus forsvarte inntil martyrdøden. Hjelp oss å følge den i sannhet, så også vi blir rettferdiggjort ved denne tro. Ved Kristus, vår Herre.