Den hellige Athanasius (2. mai)

Fra Liturgisk ressursbank

(Omdirigert fra Mai02)
Gå til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Athanasius

Biskop og kirkelærer

Innhold

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper; eller Fellesmesser for kirkelærere
Valgfrie minnedagslesninger:

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du gjorde den salige biskop Athanasius til en urokkelig forsvarer av troen på din Sønns guddom. Hjelp oss å holde fast ved det han lærte, og la oss under hans vern vokse i din kunnskap og kjærlighet. Ved vår Herre …

Lesning

1 Joh 5,1–5
Ånden, vannet og blodet

Høyt elskede, enhver som tror at Jesus er Messias, er født av Gud. Og å elske en far betyr å elske hans barn. At vi elsker Gud og holder fast ved hans bud, er tegnet på at vi elsker Guds barn. For å elske Gud er jo nettopp å overholde hans bud. Og hans bud er ingen byrde, for enhver som er født av Gud, seirer over verden.

Og seieren, det er vår tro: Det er den som har overvunnet verden. Ja, hvem er vel verdens beseirer, andre enn den som tror at Jesus er Guds Sønn?

Responsoriesalme

Sal 37 (36), 3-8

Omkved: Legg ditt liv i Herrens hånd, og han vil lede deg.

Sett din lit til Herren og gjør det gode, så du kan bo i landet og leve trygt. Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg det ditt hjerte ønsker.

Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham og han skal gripe inn. Han lar din rettferd gå frem som lyset, han lar din rett bli som høylys dag.

Vær stille for Herren og vent på ham, bli ikke harm over den som pønsker på ondt og har lykken meg seg. Vær ikke vred, la harmen fare, bli ikke opprørt, det avler ondt.

Evangelievers

Matt 5,10

Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld,
for himlenes rike tilhører dem.

Evangelium

Matt 10, 22-25

På den tid sa Jesus til sine disipler: "Dere skal komme til å bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Blir dere forfulgt i en by, så ta deres tilflukt i den neste, og jages dere også der, så flykt til en tredje. For jeg sier dere, at før dere har gjort dere ferdige med Israels byer, kommer Menneskesønnen.

En disippel står ikke over sin mester, heller ikke en slave over sin herre. Det må være nok for disippelen å få det som sin mester, og for slaven å få det som sin herre.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til de gaver vi bærer frem for deg til minne om den hellige Athanasius. La oss holde fast ved den rene tro han bekjente, så vårt vitnesbyrd om din sannhet blir oss til frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, med den salige Athanasius bekjenner vi at din enbårne Sønn er sann Gud. Han styrke og verne oss gjennom dette sakrament, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Personlige verktøy