Den hellige Erik (18. mai)

Fra Liturgisk ressursbank

(Omdirigert fra Mai18.1)
Gå til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Erik

Konge og martyr, Sveriges vernehelgen

Innhold

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en martyr

Kirkebønn

Miskunnsrike Gud, du skjenket den salige kong Erik martyrdødens seierspalme og himmelrikets herlighet. Vi ber deg: Hjelp oss ved hans fortjenester og forbønn å overvinne alt som vil skille oss fra deg, og gi oss engang æreskronen i himmelen. Ved vår Herre …

Valgfrie minnedagslesninger:

Lesning

Åp 21,2.22-27

Jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, smykket som en brud for sin brudgom.

Men noe tempel så jeg ikke i byen, for der er templet Gud Herren, Allherskeren, og Lammet. Heller ikke trengte byen å få sitt lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser i den, og Lammet er dens lampe.

Alle folkeslag skal ferdes i lyset fra den, og kongene på jorden skal føre dit alle sine skatter. Dagen lang skal dens porter stå åpne – natt og dag skal der aldri være – og alt folkene eier av dyrt og hellig, skal de føre dit. Men noe vanhellig skal ikke komme inn i den, heller ingen som dyrker styggedom og falskhet,– bare de som er skrevet inn i Livets Bok hos lammet.

Responsoriesalme

Sal 100 (101),1-2a. 3-4. 6-7

Omkved: Om nåde og rett vil jeg synge

Om nåde og rett vil jeg synge,
synge for deg min Gud.
Jeg vil gå frem på rettferdighets vei,
når vil du komme meg i møte?

Jeg vil aldri la øyet hvile på nidingsdåd, jeg hater det ondes verk,
over meg får det ingen makt.
Langt fra meg det falske hjerte,
den onde kjenner jeg ikke.

Til landets trofaste søker mitt øye, hos meg skal de bo,
den som vandrer i uskyld, skal tjene meg.
Ingen som farer med svik, skal bo i mitt hus.
Ingen som taler løgn, skal bestå for mine øyne.

Evangelievers

Joh 15,5

Jeg er vintreet, dere er grenene, sier Herren.
Den som blir i meg, som jeg i ham, han bærer frukt i mengde,

Evangelium

Luk 22,24–30
Dere gir jeg nå løftet om Riket, som min Far har gitt meg det

På den tid oppstod det en trette mellom apostlene om hvem som var den fremste.

Men Jesus sa til dem: «Kongene rår som herrer over sine folk, og de som har makten, lar seg kalle ‘velgjørere’. Men slik skal det ikke være blant dere; den fremste blant dere skal være som den yngste, og lederen skal være som en tjener. For hvem er den største? Den som sitter til bords eller den som varter opp? Ikke sant, det er han som sitter til bords? Men jeg går som en tjener blant dere.

Men dere er de som har vært meg tro i alle mine prøvelser! Og dere gir jeg nå løftet om Riket, som min Far har gitt meg det: I mitt rike skal dere spise og drikke ved mitt bord, og sitte på troner som dommere over Israels tolv stammer.»

Personlige verktøy