Den hellige Filip Neri (26. mai)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Mai26)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Filip Neri

Prest

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For sjelesørgere; eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du opphøyer dine trofaste tjenere til herlighet og lar deres hellige liv bli til velsignelse for Kirken. Send oss Den Hellige Ånd, så vi tennes av den samme ild som brant i den salige Filips hjerte. Ved vår Herre …

Bønn over offergavene

Herre, på festen for den salige Filip bringer vi vårt lovoffer. Likesom du skjenket ham hjertets glede, gjør også oss glade i din tjeneste, så vi kan prise ditt navn og elske vår neste. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Herre, du som har mettet oss ved ditt bord, hjelp oss å etterligne den salige Filip ved stadig å hungre etter den føde som alene gir det sanne liv. Ved Kristus, vår Herre.