Den hellige Ignatius av Antiokia (17. oktober)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Okt17)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Ignatius av Antiokia

Biskop og martyr

Messens tekster

Inngangsvers

Gal 2,19–20

Jeg er korsfestet med Kristus;
det er ikke lenger jeg som lever,
men Kristus lever i meg.
Jeg lever i tro på Guds Sønn;
han har vist sin kjærlighet til meg
og ofret seg selv for min skyld.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, med dine hellige martyrers blod nærer du din Kirkes hellige legeme. La den salige Ignatius’ martyrium, som vi minnes i dag, bli oss til vern, så vi sammen med ham når frem til den evige herlighet. Ved vår Herre …

Bønn over offergavene

Ta imot det offer vi med hengivenhet bærer frem til deg, Herre, du som så i nåde til din salige biskop Ignatius. Ved sitt martyrium ofret han seg til deg som et Kristi hvetekorn, knust og malt til vigslet brød. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Jeg er Kristi hvetekorn.
La de ville dyrs tenner male meg,
så jeg blir til hellig brød.

Slutningsbønn

Herre, la brødet fra himmelen gi ny styrke til oss som minnes din martyrs fødsel til evig liv. Måtte det gjøre oss til sanne kristne i navn og gjerning. Ved Kristus, vår Herre.