Den hellige Ignatius av Antiokia (17. oktober)

Fra Liturgisk ressursbank

(Omdirigert fra Okt17)
Gå til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Ignatius av Antiokia

Biskop og martyr

Innhold

Messens tekster

Inngangsvers

Gal 2,19–20

Jeg er korsfestet med Kristus;
det er ikke lenger jeg som lever,
men Kristus lever i meg.
Jeg lever i tro på Guds Sønn;
han har vist sin kjærlighet til meg
og ofret seg selv for min skyld.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, med dine hellige martyrers blod nærer du din Kirkes hellige legeme. La den salige Ignatius’ martyrium, som vi minnes i dag, bli oss til vern, så vi sammen med ham når frem til den evige herlighet. Ved vår Herre …

Valgfrie minnedagslesninger:

Lesning

Fil 3,17–4,1
Kristus skal likedanne vårt legeme med hans eget herlighetsfylte

Brødre! Følg i fellesskap mitt eksempel, og se hen til dem som lever etter det forbilde jeg har gitt dere! For så ofte har jeg sagt dere dette, som jeg nå bedrøvet til tårer må gjenta: Det er mange som lever som fiender av Kristi kors og går sin undergang i vold, folk som har buken til gud, setter sin ære i det som er deres skam, og ikke har tanke for annet enn jordiske ting.

Men vi har vårt fedreland i himlene, og derfra venter vi vår Frelser, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vårt arme jordiske legeme så det blir likt hans eget herlighetsfylte, ved den kraft som gjør ham til Herre over alt som er.

Og derfor, kjæreste brødre, som jeg lengter så etter å gjense, som er min glede og min æreskrans – stå fast i Herren, dere mine kjære!

Responsoriesalme

Sal 34 (33),2–3. 4–5. 6–7. 8–9

Omkved: Herren frir meg fra all min frykt.

Jeg vil love Herren til hver en tid,
min tunge skal alltid synge hans pris.
Min sjel roser seg av Herren.
Den fattige høre det og glede seg.

La oss sammen prise Herren,
opphøye hans hellige navn.
Jeg søker Herren, og han svarer meg,
frir meg fra all min frykt.

Se hen til ham og strål av glede,
og du skal aldri stå til skamme.
Den elendige roper, og Herren gir svar.
Han frelser ham fra alle trengsler.

Herrens engler verner de gudfryktige
og frir dem ut.
Smak og se at Herren er god.
Salig den som tar sin tilflukt til ham.

Evangelievers

Jf. Matt 11,25

Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre,
fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små.

Evangelium

Matt 11,25–30
Jeg er mild og ydmyk av sinn

På den tid tok Jesus til orde og utbrøt:

«Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult disse ting for de kloke og forstandige, mens du åpenbarte dem for de små. Ja, Far, slik behaget det deg.» «Alle ting har min Far lagt i min hånd; og ingen andre enn Faderen kjenner Sønnen; heller ikke kjenner noen Faderen unntagen Sønnen, og den Sønnen velger å åpenbare ham for.»

«Kom til meg, alle dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere få hvile. Ta mitt åk på dere, og gi dere i lære hos meg, for jeg er mild og ydmyk av sinn; slik skal deres sjeler finne hvile. For mitt åk er godt å bære, og min byrde tynger ikke.»

Bønn over offergavene

Ta imot det offer vi med hengivenhet bærer frem til deg, Herre, du som så i nåde til din salige biskop Ignatius. Ved sitt martyrium ofret han seg til deg som et Kristi hvetekorn, knust og malt til vigslet brød. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Jeg er Kristi hvetekorn.
La de ville dyrs tenner male meg,
så jeg blir til hellig brød.

Slutningsbønn

Herre, la brødet fra himmelen gi ny styrke til oss som minnes din martyrs fødsel til evig liv. Måtte det gjøre oss til sanne kristne i navn og gjerning. Ved Kristus, vår Herre.

Personlige verktøy