Den hellige Paul av korset (19. oktober)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Okt19.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Paul av korset

Prest

Messens tekster

Inngangsvers

1 Kor 2,2

Jeg ville at så lenge jeg var blant dere,
skulle min eneste tanke være Jesus Kristus,
naglet til korset.

Kirkebønn

Herre, skjenk oss din nåde på forbønn av den hellige prest Paul, han som elsket Kristi kors over alle ting. La hans forbilde oppildne oss, så vi modig favner vårt eget kors. Ved vår Herre …

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, ta imot de offergaver vi bringer på minnedagen for den salige prest Paul. Hjelp oss som minnes vår Herres lidelse, å få del i det offer vi her gjenkaller. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

1 Kor 1,23–24

Vi forkynner den korsfestede Messias,
Kristus, Guds kraft og Guds visdom.

Slutningsbønn

Evige Gud, i den salige Paul skimter vi lyset fra din Sønns kors. Styrk oss ved dette offer, så vi trofast holder oss til Kristus og virker i din Kirke til alles frelse. Ved Kristus, vår Herre.