Den hellige Johannes Krysostomos (13. september)

Fra Liturgisk ressursbank

(Omdirigert fra Sep13)
Gå til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Johannes Krysostomos

Biskop og kirkelærer

Innhold

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper; eller Fellesmesser for kirkelærere

Kirkebønn

Gud, du styrke for dem som håper på deg, du gav den salige biskop Johannes Krysostomos veltalenhetens nådegave og utholdenhet i alle trengsler. Gi at vi blir opplyst av hans forkynnelse og etterligner hans tålmodighet. Ved vår Herre …

Valgfrie minnedagslesninger:

Lesning

Ef 4,1–7.11–13
Hans gaver var: til noen, å være apostler, til andre, å være evangelister

Brødre, så formaner jeg dere da – jeg, som selv er Kristi fange – til å leve på en måte som svarer til det kall dere har mottatt: et liv i ydmykhet, mildhet og tålmod. Bær over med hverandre i kjærlighet, og streb etter å befeste enheten i Ånden med fredens bånd. Ett legeme og én Ånd, slik som dere jo er kalt til ett og samme håp. En Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som troner over alle, virker gjennom alle og er i alle.

Men hver enkelt av oss har fått seg tilmålt sin egen del av Kristi nådegaver. Og hans gaver var: til noen, å være apostler, til andre, å være profeter, til andre, evangelister, til atter andre, hyrder og lærere – alt dette for å gjøre de hellige fullt skikket til sin oppgave, og således bygge opp Kristi legeme, så vi alle til sist blir ett, i troen på og den fulle erkjennelse av Guds Sønn, og når frem til det modne menneske, som har nådd sin fulle vekst og i seg virkeliggjør Kristi hele fylde.

Responsoriesalme

Sal 40 (39), 2 og 4ab. 7-8a. 8b-9. 10

Omkved: Den som frykter herren, finner all sin glede i hans bud.

Jeg ventet og håpet på Herren, han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen.

En ny sang la han meg i munnen, en lovsang til vår Gud. mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Salig den mann som setter sin lit til Herren, som ikke slår lag med de hovmodige, med dem som faller fra i løgn.

Herre, min Gud, mange under har du gjort, og mange er dine tanker til vårt beste, ingen er din like. Vil jeg forkynne og tale om dine under og kjærlige tanker, er de så mange at de ikke kan telles.

Evangelievers

Sæden er Guds ord og såmannen er Kristus;
alle som finner ham, får evig liv i eie.

Evangelium

Mark 4,1–10. 13–20

På den tid tok Jesus på ny til å undervise ute ved sjøen. Det strømmet da sammen en så veldig menneskemengde at han måtte gå ombord i en båt og sette seg der, mens mengden sto inne på land. Da underviste han dem om mange ting ved hjelp av lignelser og sa:

«Hør! En bonde gikk ut for å så. Og som han sådde, falt noe ved veikanten, og fuglene kom og åt det opp. Noe falt på stenet mark, hvor det knapt fantes jord, og skjøt fort i været på den skrinne marken, men da solen steg høyere, ble det svidd og visnet, fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt også blant tistler, som skjøt opp og kvalte det før det nådde å modnes. Men noe falt i god jord, og det både vokste opp og bar grøde - tredve, seksti, ja hundre foll.» Og han la til: «Den som har ører å høre med, han høre!»

Men da de var blitt alene, spurte de tolv og de andre som var med ham om forklaringen på lignelsen. Han svarte da: «Dere er det gitt å få del i Guds rikes mysterium. Men de som står utenfor, får alt i gåter, slik at de skal se og se og ingenting oppfatte, høre og høre uten å forstå – om de da ikke vender om og får tilgivelse.» Og så sier han: «Forstår dere ikke denne lignelsen, hvorledes skal dere da kunne forstå de andre? Det er budskapet bonden sår. Det såkornet som faller ved veikanten, står for dem som budskapet nok blir sådd i, men ikke før har de hørt det, så kommer Satan og snapper det vekk. Det som ble sådd på stengrunnen, gjelder dem som lytter til budskapet i øyeblikket og tar imot det med glede, men ikke har noen røtter; Det er de flyktige av sinn, som faller fra så snart det kommer trengsler eller forfølgelser for budskapets skyld. Så har vi det som ble sådd blant tistler. Det er de som nok hører budskapet, men denne verdens bekymringer, rikdommens glimmer og lyst til alle andre ting trenger inn og kveler det, så det ikke bærer frukt. Men det som ble sådd i god jord, det er de som lytter til budskapet og tar imot det; og de bærer frukt, – tredve, seksti, ja hundre foll.»

Bønn over offergavene

Allmektige og miskunnsrike Gud, ta imot det offer vi i glede bringer deg til minne om den salige Johannes Krysostomos. Etter hans forbilde ofrer vi oss selv til deg sammen med våre gaver, og vi lovpriser deg. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Barmhjertige Gud, la det mysterium som forener oss på minnedagen for den salige Johannes Krysostomos, grunnfeste oss i din kjærlighet og gjøre oss til trofaste bekjennere av din sannhet. Ved Kristus, vår Herre.

Personlige verktøy