Den hellige Andreas Kim Tae-Gǒn, prest, og Den hellige Paulus Chǒng Ha-sang og deres ledsagere (20. september)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Sep20)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Andreas Kim Tae-Gǒn, prest, og Den hellige Paulus Chǒng Ha-sang og deres ledsagere

Martyrer i Korea

Messens tekster

Inngangsvers

De hellige martyrers blod
ble utgydt på jorden for Kristus;
de har derfor mottatt den evige lønn.

Kirkebønn

Gud, vår Skaper og alle folkeslags frelse, på underfullt vis har du utvalgt koreanske menn og kvinner, ført dem til den katolske tro og gitt din Kirke vekst ved de hellige martyrer Andreas’ og Paulus’ og deres ledsageres vitnesbyrd. Gi at vi på deres forbønn forblir trofaste mot dine bud inntil døden. Ved vår Herre …

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, se i nåde til ditt folks offergaver, og la oss, på forbønn av de hellige martyrer, selv bli et offer, deg til behag og til hele verdens frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Matt 10,32

Enhver som bekjenner meg overfor menneskene,
ham skal også jeg kjennes ved overfor min Far i himlene.

Slutningsbønn

Herre, på denne minnedag for de hellige martyrer har du næret oss ved den samme føde som gav dem styrke. La oss være trofast forbundet med Kristus, slik at vi i Kirken kan virke til alles frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse