Den hellige Hieronymus (30. september)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Sep30)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Hieronymus

Prest og kirkelærer

Messens tekster

Inngangsvers

Jos 1,8

Lovens bok skal ikke vike fra din munn;
men du skal grunne på den dag og natt,
så du gir akt på å gjøre alt som er skrevet i den.
Da skal du ha lykke på dine veier,
og du skal gå frem med visdom.

Kirkebønn

All miskunns Gud, du gav den salige prest Hieronymus en dyp og levende kjærlighet til Den hellige skrift. La ditt folk stadig næres av ditt ord og der finne livets kilde. Ved vår Herre …

Bønn over offergavene

Herre, lær oss å følge den salige Hieronymus. Gi oss, lik ham, å grunne på ditt ord og med voksende hengivenhet frembære frelsens offer for din majestet. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Jer 15,16

Jeg fant dine ord, og jeg åt dem,
og ditt ord var meg til fryd og til mitt hjertes glede,
for jeg er kalt med ditt navn,
Herre, min Gud.

Slutningsbønn

Herre, på denne minnedag for den salige Hieronymus ber vi deg: Vekk våre hjerter ved dine hellige gaver til oss. Lær oss å granske ditt ord, så vi kan se den vei vi bør følge, og nå frem til det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.