17. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank

(Omdirigert fra U17.3.1)
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 68 (67),6–7.36

Gud er i sin hellige bolig.
Han lar de ensomme finne et hjem.
Gud er den som gir folket kraft og styrke.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du er et vern for dem som håper på deg. Uten deg har intet verd, og uten deg er intet hellig. Utøs din miskunn over oss. Lær oss å bruke denne verdens goder i pakt med din vilje, så vi under din ledelse kan nå det som har evig verd. Ved vår Herre …

Lesning

2 Mos 34,29–35

Da Moses gikk ned av Sinaifjellet med de to lovtavlene i hånden, lyste det av hans ansikt, fordi Herren hadde talt med ham; men selv visste han det ikke. Aron og israelittene så at det strålte av hans ansikt, og de var redde for å komme bort til ham. Da ropte Moses på dem, og så kom Aron og alle de eldste i menigheten til ham, og han talte med dem. Siden kom alle israelittene borttil, og Moses bar frem alle de bud Herren hadde gitt ham på Sinaifjellet. Da Moses var ferdig med å tale til dem, la han et slør over sitt ansikt. Men hver gang han gikk frem for Herrens åsyn og talte med Herren, tok han sløret bort til han skulle ut igjen. Og når han kom ut, talte han til israelittene det han hadde fått påbud om. Da så israelittene hvordan det strålte av hans ansikt, og Moses la sløret over ansiktet igjen til han skulle inn og tale med Herren.

Responsoriesalme

Sal 98 (99)

Omkved: Hellig er Herren vår Gud.

Lovsyng Herren vår Gud,
fall ned for hans fotskammel,
han er hellig.

Moses, Aron og Samuel ropte til ham,
påkalte Herren, og han hørte dem.
I skystøtten talte han til dem,
de holdt hans ord og den lov han ga.

Lovsyng Herren vår Gud,
kast dere ned for hans hellige fjell.
Hellig er Herren vår Gud.

Evangelievers

Halleluja. Dere har jeg kalt venner, sier Herren, for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg gitt dere del i. Halleluja.

Evangelium

Matt 13,44–46

På den tid sa Jesus til folkemengden: «Himlenes rike er lik en skatt som var gjemt i et jordstykke; en mann fant den og gjemte den igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide for å kjøpe jordstykket. Videre ligner himlenes rike en kjøpmann som lette efter vakre perler; så fant han en som var særlig verdifull, solgte alt han eide og kjøpte den.»

Forbønner

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de gaver vi har fått av din godhet. La disse mysterier ved din nådes kraft helliggjøre oss i dette liv og føre oss frem til de evige gleder. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Troens mysterium

℣: Troens mysterium.
℞: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

Alternativt:

A
Så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk,
forkynner vi din død, Herre, inntil du kommer.
B
Verdens Frelser, frels oss,
du som satte oss fri ved ditt kors og din oppstandelse.

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),2

Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,7–8

Salige er de barmhjertige, for de skal finne miskunn.
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt ditt hellige sakrament, et evig minne om din Sønns lidelse. Vi ber deg: La denne gave som han i sin store kjærlighet skjenket oss, tjene oss til evig frelse. Ved ham, Kristus, vår Herre.

Personlige verktøy