29. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U29.1.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),6.8

Jeg kaller på deg, for du svarer meg, Gud;
vend ditt øre til meg og lytt til mine ord!
Vokt meg, Herre, som din øyensten,
skjul meg under dine vingers skygge!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, hjelp oss, så vi alltid retter vår vilje etter din, og tjener deg av et oppriktig hjerte. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 4,20–25

Brødre, overfor Guds løfte stanset Abraham ikke opp i tvil; nei, han ble styrket i sin tro og priste Gud, fast overbevist om at hva Gud har lovet, det er han også mektig nok til å oppfylle. Og det var derfor det «ble regnet ham til gode som rettferdighet.»

Men når Skriften sier at «troen ble regnet ham til gode», så gjelder det ikke ham alene, men også oss; også oss må det regnes til gode når vi tror på ham som oppvakte Jesus, vår Herre fra de døde, - han som ble prisgitt for våre synders skyld og oppreist for vår rettferdiggjørelse.

Responsoriesalme

Luk 1,69–75

Omkved: Velsignet være Herren, Israels Gud. Han har gjestet sitt folk og løst det ut.

Han har fremmet for oss en kraft til frelse
i sin tjener Davids ætt.
Slik han lovet fra fordum
gjennom sine hellige profeters munn.

En frelse fra våre fiender
og fra deres hånd som hater oss.
Slik gjør han miskunn mot våre fedre,
kommer i hu sin hellige pakt.

Den ed han svor Abraham vår far,
har han overgitt oss.
Å fri oss ut av fiendehånd
og gi oss å tjene ham uten frykt.
I hellighet og rettferd for hans åsyn alle våre dager.

Evangelievers

Halleluja. Salige er de som vet seg fattige, for himlenes rike tilhører dem. Halleluja.

Evangelium

Luk 12,13–21

På den tid sa en i mengden til Jesus: «Mester, si til min bror at han skal la meg få min del av arven vår.» Men han svarte: «Min venn, ingen har satt meg til å være dommer eller skifterett for dere.» Og så sa han til dem: «Se opp for havesyke, ta dere i vare for den; for ingen mann er trygg på sitt liv, selv om han er aldri så rik.» Dermed fortalte han dem en lignelse: «Det var en gang en rik mann som hadde fått en veldig avling. Da tenkte han ved seg selv: 'Hva skal jeg gjøre, jeg har ikke plass til en slik avling? Jo, nå vet jeg det. Jeg river ned forrådshusene og bygger dem større, og så lagrer jeg både kornet og alt jeg ellers eier. Og så kan jeg si til meg selv: Nå har du reserver for mange år, nå kan du ta det med ro, spise, drikke og ha det godt.' Men så sier Gud til ham: 'Du vettløse mann! I natt kreves ditt liv av deg. Hvem skal så ha det du har samlet sammen?' - Slik går det den som samler rikdommer til seg selv, og ikke har noen rikdom hos Gud.»

Forbønner

Bønn over offergavene

Herre, gi at vi villig tjener deg med disse gaver. La din nåde rense oss, så vi ved å feire disse mysterier blir fri fra skyld. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Troens mysterium

℣: Troens mysterium.
℞: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

Alternativt:

A
Så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk,
forkynner vi din død, Herre, inntil du kommer.
B
Verdens Frelser, frels oss,
du som satte oss fri ved ditt kors og din oppstandelse.

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 33 (32),18–19

Herrens øyne hviler over dem som frykter ham
og håper på hans miskunn,
for å fri deres sjel fra døden
og holde dem i live på nødens dag.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 10,45

Menneskesønnen er kommet for å gi sitt liv
som løsepenge for de mange.

Slutningsbønn

Herre, la disse himmelske gaver bli oss til gagn og hjelp her på jorden og gjøre oss rede til din herlighet i himmelen. Ved Kristus, vår Herre.