1. uke i advent, mandag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra A1.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Kfr. Jer 31,10; Jes 35, 4

Hør Herrens ord, alle folk! Forkynn det til jordens ender:
Se, vår Frelser kommer; frykt ikke lenger!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, la oss våke og vente på Kristi, din Sønns komme, så han finner oss trofaste i bønn og jublende av lovsang når han kommer og banker på, han som lever og råder…

Lesning

Jes 2,1–5
Herren samler alle nasjoner til den evige fred i Guds rike

Det ord som Jesaja, sønn av Amos, fikk i et syn om Juda og Jerusalem:

I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt over alle fjell og løfte seg opp over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme. Mange folk drar av sted og sier:

«Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier!» For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem.

Han skal skifte rett mellom folkeslag, felle dom for mange folk. De skal smi sine sverd om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke mer løfte sverd mot folk og ikke lenger lære å føre krig.

Kom, Jakobs ætt, la oss vandre i Herrens lys!

Hvis denne lesning har vært lest på søndag (År A), kan man lese:

Lesning

Jes 4,1–6

Den dag skal Herrens spire være til pryd og herlighet, og for de unnslopne av Israel skal landets frukt være en ære og en pryd. Den som er blitt igjen på Sion og er tilbake i Jerusalem, skal kalles hellig, alle i Jerusalem som er innskrevet til livet, når Herren har vasket bort urenheten hos Sions døtre og skyllet Jerusalems blodskyld ut av byen med dommens og renselsens blod.

Over hele Sions fjell og over forsamlingene der skal Herren skape en røksky om dagen og en lysende, luende ild om natten. For over alt herlig er det et dekke. Det skal være et dekke som skygger mot heten om dagen og gir ly og skjul mot uvær og regn.

Responsoriesalme

Sal 121 (122)

Omkved: Med frydesang vil vi gå opp til Herrens hus.

Jeg frydet meg da de sa:
Vi går opp til Herrens hus.
Så står da våre føtter
i dine porter Jerusalem.

Dit opp går stammene, Herrens stammer,
for å prise Herren efter Israels lov.
Der står dommerseter,
seter for Davids hus.

Be om fred for Jerusalem.
Det gå dem vel som elsker deg.
Fred råde innenfor dine murer,
trygghet i dine borger.

For mine brødres og mine frenders skyld
ønsker jeg fred for deg.
Fordi jeg elsker Herrens hus,
søker jeg ditt beste.

Evangelievers

Halleluja. Herre hærskarenes Gud, før oss tilbake, la ditt åsyn lyse så vi blir frelst. Halleluja.

Evangelium

Matt 8,5–11

På den tid var Jesus på vei inn i Kafarnaum da en offiser kom hen til ham med en bønn: «Herre,» sa han, «min tjener ligger hjemme i fryktelige smerter og kan ikke røre seg.» Jesus svarte: «Jeg skal komme og helbrede ham.» Men offiseren sa: «Herre, jeg er ikke verdig til å ta imot deg i mitt hus. Men si bare et ord, så blir min tjener frisk! For også jeg står under kommando, og har soldater å befale over. Sier jeg til en: 'Gå,' så går han, og til en annen: 'Kom,' så kommer han; og sier jeg til min slave: 'Gjør dette,' - så gjør han det.»

Jesus undret seg da han hørte dette. Og han sa til sitt følge: «Sannelig om jeg har funnet en slik tro hos noen i Israel! Og det skal dere vite, at mange skal komme fra øst og fra vest og få sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himlenes rike - .»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vår bror Jesus Kristus har lovet at mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himlenes rike. La oss vende oss til ham i bønn:

L: For Kirken overalt i verden
– slik at kristne i hvert land får oppleve at de er ett i Kristus.

L: For dem som setter sin lit til våpenmakt,
at de i Kristus og i hans fellesskap
må finne ekte grunn til tillit og trygghet.

L: For alle som lider,
at de må få hjelp gjennom de helliges samfunn.

L: At vi aldri må vende oss bort fra fellesskapet i Kristus,
fellesskapet vi får del i gjennom Kirken.

Herre vår Gud,
du helliget Jerusalem ved din Sønns komme.
Gi oss din velsignelse ved hans nærvær i Kirken.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, de gaver vi bærer frem for deg, har vi fått av din godhet. Vi ber deg: La dette offer som vi tjener deg med her på jorden, bli oss til evig frelse.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon I
Kristi første komme og Kristi gjenkomst

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For ved sitt første komme delte han ydmykt med oss
menneskelivets kår,
for å oppfylle din vilje fra evighet av
og åpne for oss veien til frelse.
I glansen av sin herlighet skal han komme igjen,
for at vi engang i lyset skal eie den gave som er vårt håp,
mens vi ennå våker i troen.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Kfr. Sal 106 (105), 4-5; Jes 38, 3

Kom, Herre, og gjest oss med din fred,
så vi med rene hjerter kan glede oss for ditt åsyn.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg, la den hellige handling vi har feiret, bli oss til gavn. Midt i en forgjengelig verden lærer du oss å elske det som hører himmelen til, og bygge på det som varer evig.
Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag