1. uke i advent, onsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra A1.3)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Kfr. Hab 2, 3; 1 Kor 4, 5

Herren kommer, han drøyer ikke. Han skal føre frem i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare seg for alle folkeslag.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, gjør våre hjerter rede ved din guddomskraft. Gi at vi blir funnet verdige til det evige livs gjestebud når Kristus, din Sønn, kommer og selv gir oss den himmelske føde, han som lever og råder…

Lesning

Jes 25,6–10a

Den dag skal Herren, hærskarenes Gud, gjøre et gjestebud for alle folk på dette fjell, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin, fete, margfulle retter og gammel, klaret vin.

På dette fjell skal han ta bort det slør som tilslører alle folk, og dekket som er lagt over alle folkeslag. Han skal for alltid oppsluke døden. Herren, vår Gud, skal tørke bort tårene fra hvert ansikt. Sitt folks vanære skal han ta vekk fra hele jorden. For Herren har talt. På den tid skal de si:

Se, der er Herren vår Gud, han som vi ventet skulle frelse oss, dette er Herren som vi ventet på; la oss fryde og glede oss i hans frelse! For Herrens hånd skal hvile på dette fjell.

Responsoriesalme

Sal 22(23)

Omkved: Jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.

Herren er min hyrde, i hans hånd er overflod.
Han lar meg ligge på grønne enger.
Han fører meg til vann der jeg får hvile
og gir meg nye krefter.

Han leder meg på rette stier
så jeg kan ære hans navn.
Selv om jeg går i dødsskyggens dal,
det onde skremmer meg ikke.
For du, Herre, er med meg,
din kjepp og din stav, de trøster meg.

Du dekker mitt bord for fiendens øyne;
du salver mitt hode med olje,
mitt beger er fylt til randen.

Bare miskunn og det som godt er,
skal følge meg alle dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom lange tider.

Evangelievers

Halleluja. Se, Herren kommer for å frelse sitt folk, salige de som er rede til å ile ham i møte. Halleluja.

Evangelium

Matt 15,29–37

På den tid kom Jesus til breddene av Galilea-sjøen, og gikk opp i høyden og satte seg der. Store folkemengder kom til ham og bragte med seg lamme, vanføre, blinde, stumme og mange andre, som de la for hans føtter. Han helbredet dem, og mengden var slått med undring, efter som de så stumme få talens bruk, vanføre bli friske, lamme gå omkring og blinde få synet igjen. Og de lovpriste Israels Gud.

Jesus kalte disiplene til seg og sa: «Jeg synes hjertelig synd på folket; nå har de holdt til her hos meg i tre dager, og de har ingen ting å spise. Men sende dem avsted uten mat vil jeg ikke, da kunne de rent forkomme på veien.» Disiplene svarer: «Hvor skal vi finne mat til å mette en slik mengde her ute i ødemarken?» Jesus spør: «Hvor mange brød har dere?» De svarer: «Syv, og så litt småfisk.» Da bød han folket slå seg ned på marken, tok de syv brødene og fisken, fremsa takksigelsen, brøt brødet i stykker og gav det til disiplene, som delte det ut til mengden. Og alle spiste til de ble mette, og det som ennå var til overs av stykkene samlet de sammen, syv fulle kurver.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Gud sendte sin Sønn til verden for å innby oss til måltid med seg. La oss be:

L: Om at Kirken på troverdig vis må innby
alle verdens folk til Herrens måltid.

L: For dem som har ansvar i samfunnet,
at de ikke må bli så opptatt av å stille den jordiske sult
at de glemmer å søke næring hos Gud.

L: For de syke iblant oss,
at de må finne legedom hos ham
som innbyr til det himmelske gjestebud.

L: At vi aldri må unnlate å innby sultne
til å spise seg mette sammen med oss
– på himmelsk og jordisk mat.

Himmelske Far, gode Gud,
i den hellige nattverd innbyr
din Sønn oss til det store gjestebud.
Hjelp oss alltid å søke ham.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Vi ber deg, Herre, at vi uten opphør må tjene deg med våre offergaver, så vår frelse kan fullbyrdes ved dette hellige mysterium, som du har innstiftet.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon I
Kristi første komme og Kristi gjenkomst

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For ved sitt første komme delte han ydmykt med oss
menneskelivets kår,
for å oppfylle din vilje fra evighet av
og åpne for oss veien til frelse.
I glansen av sin herlighet skal han komme igjen,
for at vi engang i lyset skal eie den gave som er vårt håp,
mens vi ennå våker i troen.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jes 40, 10; kfr. 34, 5

Se, vår Gud kommer med velde, og han åpner sine tjeneres øyne.

Slutningsbønn

Vi bønnfaller deg, Herre, at dine gaver må rense oss fra våre synder, og gjøre oss skikket til å feire den kommende høytid.
Ved Kristus, vår Herre.