2. uke i advent, tirsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra A2.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Kfr. Sak. 14, 5.7

Se, Herren kommer, og alle hans hellige med ham;
og på den dag skal et stort lys bryte frem.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du som har forkynt din frelse for all jorden, lær oss å vente med glede på Frelserens fødsel, han som lever og råder…

Lesning

Jes 40,1–11

Trøst, ja trøst mitt folk! sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem, og rop ut til henne at hennes tunge trelldom er endt og hennes skyld betalt, at hun har fått fra Herrens hånd dobbelt for alle sine synder!

Hør, det er en som roper i ørkenen: Rydd vei for Herren, lag gjennom ødemarken en kongsvei for vår Gud! Hver en dal skal heves, hvert fjell, hver haug skal jevnes ut. Bakket land skal bli flat mark og berghamrene til en slette. Herrens herlighet skal åpenbares, alt som er kjød, skal se det. Dette er ordet fra Herrens munn.

Hør, det er en som sier: «Forkynn!» Jeg svarte: «Hva skal jeg forkynne?» «Alt som er kjød, er som gress, all dets skjønnhet som markens blomst. Gresset tørker bort, og blomsten visner, men vår Guds ord står fast for evig.»

Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Rop høyt med kraftig røst, Jerusalems gledesbud! Rop høyt, frykt ikke! Si til byene i Juda: «Nå kommer deres Gud!» Se, Herren din Gud kommer, full av kraft, hans arm gir ham herrevelde. De han fikk som lønn, er med ham, de han vant, går foran ham. Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene med sin arm. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt.

Responsoriesalme

Sal 95(96)

Omkved: Se, Herren deres Gud kommer med velde.

Syng en ny sang for Herren,
syng for Herren all jorden.
Syng for Herren, pris hans navn,
forkynn hans frelse fra dag til dag.

Forkynn for hedninger hans ære,
hans under for alle folk.
Si til folkene, Herren er konge,
han dømmer folkene med rettferd.

Himmelen glede seg, jorden juble,
havet bruse i all sin fylde,
marken juble og alt den bærer.

Hvert tre i skogen rope av fryd
for Herrens åsyn, for han kommer.
Han kommer for å dømme jorden,
han skal dømme folkene med sannhet og rettferd.

Evangelievers

Halleluja. Herrens dag er nær; se, han kommer for å frelse oss. Halleluja.

Evangelium

Matt 18,12–14

På den tid sa Jesus til disiplene: «Hva mener dere, - om en mann eier hundre sauer, og en av dem går seg bort: Lar han ikke da de niognitti bli tilbake oppe i fjellet, for å gi seg på leting efter den ene som er blitt borte? Og skjer det så at han finner den igjen, da er én ting viss: At han blir mere glad for denne ene, enn for de niognitti som ikke var gått vill. - Og på samme måte er det med den Far dere selv har i himlene: Heller ikke han vil se en eneste av sine små gå tapt.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Høyt elskede medkristne! Som en omsorgsfull og ansvarsfull hyrde vil Gud frelse oss. La oss vende oss til ham:

L: Med bønn om at Kirken
aldri må overse enkeltmenneskene
i sitt frelsesformidlende oppdrag.

L: Med bønn for samfunnets ledere,
at de må la seg inspirere av Guds Sønn som ble menneske,
og gi hjelp til de små og bortkomne blant oss.

L: For dem som føler seg ensomme og forlatte,
at de i de kommende dager
må oppleve trøst og fellesskap.

L: At vi selv må bli oppmerksomme
på dem som mest trenger vår hjelp,
og vise dem Guds egen omsorg.

Himmelske Far,
du vil ikke se en eneste av dine små gå tapt.
La dem få smake din omsorgsfulle kjærlighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ydmykt ber vi at du lar deg forsone ved våre bønner og offergaver, og siden vi ikke har noen egen fortjeneste å støtte oss til, bønnfaller vi om din hjelp.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon I
Kristi første komme og Kristi gjenkomst

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For ved sitt første komme delte han ydmykt med oss
menneskelivets kår,
for å oppfylle din vilje fra evighet av
og åpne for oss veien til frelse.
I glansen av sin herlighet skal han komme igjen,
for at vi engang i lyset skal eie den gave som er vårt håp,
mens vi ennå våker i troen.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

2 Tim 4, 8

Den rettvise dommer skal gi rettferdighetens krans til dem som ser frem til hans komme.

Slutningsbønn

Herre, mettet med denne åndelige næring, bønnfaller vi deg at vi som har fått del i dette mysterium, må lære å dømme rett om de jordiske goder og holde fast ved de himmelske.
Ved Kristus, vår Herre.