2. uke i advent, fredag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra A2.5)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Se, i herlighet skal Herren komme fra det høye,
for å gjeste sitt folk med fred,
for å gi oss håp om evig liv.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, gi oss kraft til å våke og vente på din Sønns komme, så vi i tillit til hans løfte kan løpe ham i møte med brennende lamper, han som lever og råder…

Lesning

Jes 48,17–19

Så sier Herren, Israels Hellige, han som forløser deg: Jeg er Herren, din Gud. Jeg lærer deg det som gagner, og fører deg på den vei du skal gå. Å, ville du høre på mine bud! Da skulle din fred bli som elven, din frelse som havets bølger. Din ætt skulle bli som sand, dine efterkommere som sandkorn; deres navn skulle aldri utryddes, og ikke strykes ut hos meg.

Responsoriesalme

Sal 1

Omkved: Den som følger deg, Herre, har det lys som fører til livet.

Salig den som ikke følger de ugudeliges råd
og ikke vandrer syndens vei,
som ikke sitter i spotteres lag,
men har sin lyst i Herrens lov
og grunner på den dag og natt.

Han er lik et tre plantet nær rinnende bekker,
som gir sin frukt i rette tid og ikke står med vissent løv.
Alt hva han gjør,
det får han lykke til.

Men slik går det ikke dem som er uten Gud.
De er lik agner som spredes for vinden.
For Herren kjenner veien der de rettferdige vandrer.
Men veien som de ugudelige velger, fører til undergang.

Evangelievers

Halleluja. Herren kommer. Løp ham i møte. Han er fredens fyrste. Halleluja.

Evangelium

Matt 11,16–19

På den tid sa Jesus til folkemengden: «Dette slektledd - hvem skal jeg sammenligne det med? Det er lik barn som sitter på torvet og roper til hverandre:

'Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse! Vi sang klagesanger, men dere ville ikke holde sorg!'

Johannes kom; han hverken spiste eller drakk, og så sier de: 'Han er besatt.' Menneskesønnen kom; han både spiser og drikker, og da heter det: 'Se på den storeteren og svirebroren, venn med tolloppkrevere og syndig pakk.' - Men Visdommen blir æret gjennom dens eget verk.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Kristus er Guds Visdom, sendt til oss. La oss be ham om bistand:

L: For dem som ivaretar læreoppdrag i Kirken,
at de må ledes av Kristi budskap og Den Hellige Ånd,
la oss påkalle ham som er Guds Ord.

L: For de samfunnstjenere
som er med på å forme menneskenes sinn,
om visdom til å søke fred og forsoning,
la oss påkalle ham som er Guds Visdom.

L: For dem som lider
fordi de ikke bryr seg om å søke Kristus,
om visdom til å finne den rette vei.

L: For oss i denne menighet (dette fellesskap),
om ydmykhet til å søke Visdommen i krybben,
la oss påkalle ham som er Guds Visdom.

Allmektige og allvitende Gud,
din Sønn er Visdommen sendt til oss.
La ham føre oss på dine veier!
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ydmykt ber vi at du lar deg forsone ved våre bønner og offergaver, og siden vi ikke har noen egen fortjeneste å støtte oss til, bønnfaller vi om din hjelp.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon I
Kristi første komme og Kristi gjenkomst

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For ved sitt første komme delte han ydmykt med oss
menneskelivets kår,
for å oppfylle din vilje fra evighet av
og åpne for oss veien til frelse.
I glansen av sin herlighet skal han komme igjen,
for at vi engang i lyset skal eie den gave som er vårt håp,
mens vi ennå våker i troen.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Fil, 3, 20-21

Vi venter vår Frelser, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vårt arme jordiske legeme, så det blir likt hans eget herlighetsfylte legeme.

Slutningsbønn

Herre, mettet med denne åndelige næring, bønnfaller vi deg at vi som har fått del i dette mysterium, må lære å dømme rett om de jordiske goder, og holde fast ved de himmelske.
Ved Kristus, vår Herre.