2. uke i advent, lørdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra A2.6)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 80 (79), 4.2

Kom, la ditt åsyn lyse over oss, så vi blir frelst,
Herre, du som troner over kjeruber.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, la din herlighets glans opplyse våre formørkede hjerter, så vi ved din enbårne Sønns komme kan stå frem som lysets barn.
Ved Kristus, vår Herre.

Lesning

Sir 48,1–4.9–11; n: 48,1–4.9–13

Profeten Elia stod frem som en ild, og hans ord brente som en flamme. Han førte stor hungersnød over dem, og ved sin nidkjærhet gjorde han at de ble få. Ved Herrens ord lukket han himmelen, og tre ganger lot han ild falle ned. Du ble forherliget, Elia, ved dine under! Hvem kan rose seg av å være deg lik? Du som ble tatt bort i en ildstorm, i en vogn med ildhester for. Du som efter Skriftens ord skal tre frem i kommende tider for å stille Herrens vrede før den blusser opp, for å vende fedrenes hjerte til barna og gjenoppreise Jakobs stammer. Salige er de som får se deg, salige er de som er hensovet i kjærlighet, for også vi skal få eie livet,

Responsoriesalme

Sal 79(80)

Omkved: La ditt åsyn lyse så vi blir frelst.

Hør oss, Israels hyrde,
du fører Josef som en hjord.
Du troner over kjeruber,
åpenbar din herlighet for Israels barn.

Vis oss din makt og velde
og kom oss til hjelp.
Herre, hærskarenes Gud, vend tilbake,
se ned fra himmelen.

Ta deg av din vingård,
vern om det du har plantet med din høyre hånd.
Hold din hånd over ham du har ved din høyre,
Adams sønn som du har fostret.
Aldri mer vil vi vike fra deg! Gi oss livet igjen,
så vil vi påkalle ditt navn.

Evangelievers

Halleluja. Gjør veien klar for Herren, jevn stiene ut for ham! Alt som lever skal få se Guds frelse. Halleluja.

Evangelium

Matt 17,10–13

På veien ned fra fjellet spurte disiplene Jesus: «Men hva er det da de lovkyndige sier, at først må Elija komme?» Han svarte: «Det er riktig nok: Først skal Elija komme og sette alt i rette stand. Men jeg sier dere én ting til: At Elija alt er kommet, - de kjente ham bare ikke. Og så gjorde de med ham som de fant for godt. Og på samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.» Da forstod disiplene at det var Johannes Døperen han talte om.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Til folket som ventet på profeten Elija som forløper for Messias, sendte Gud Johannes Døperen for å forberede Jesu komme til verden. La oss be:

L: For Guds Kirke i verden,
at den likesom profeten Elija og Johannes Døperen
må forberede menneskene til å møte Kristus.

L: For alle med lederposisjon i samfunnet,
at de må lytte til budskapet fra Gud
og berede seg til å møte Kristus, Guds Sønn.

L: For dem som har det vondt,
at de må finne trøst og hjelp
i budskapet om Kristus som skulle komme og som kom.

L: For oss i denne menighet (dette fellesskap),
at vi må høre profetbudskapet og trofast bære det videre.

Barmhjertige Gud,
du har sendt oss mennesker
som bærer bud om deg og rydder dine veier.
Hjelp oss å ta imot ditt ord
og berede oss til å møte din Sønn, Jesus Kristus.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Vi ber deg, Herre, at vi uten opphør må tjene deg med våre offergaver, så vår frelse kan fullbyrdes ved dette hellige mysterium, som du har innstiftet.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon I
Kristi første komme og Kristi gjenkomst

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For ved sitt første komme delte han ydmykt med oss
menneskelivets kår,
for å oppfylle din vilje fra evighet av
og åpne for oss veien til frelse.
I glansen av sin herlighet skal han komme igjen,
for at vi engang i lyset skal eie den gave som er vårt håp,
mens vi ennå våker i troen.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Åp. 22, 12

Se, jeg kommer snart og bringer min lønn med meg, sier Herren.
Da skal jeg lønne enhver etter hans gjerning.

Slutningsbønn

Vi bønnfaller deg, Herre, at dine gaver må rense oss fra våre synder, og gjøre oss skikket til å feire den kommende høytid.
Ved Kristus, vår Herre.