3. uke i advent, mandag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra A3.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Kfr. Jer 31,10; Jes 35, 4

Hør Herrens ord, alle folk! Forkynn det til jordens ender:
Se, vår Frelser kommer; frykt ikke lenger!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, lytt med miskunn til vårt rop. Opplys våre mørke hjerter med den nåde vi mottar ved din Sønns komme, han som lever og råder…

Lesning

4 Mos 24,2–7.15–17a

I de dager løftet Bileam sine øyne, og da han så utover, fikk han se Israel som lå leiret stamme for stamme. Da kom Guds Ånd over ham, og han kvad:

«Så sier Bileam, Beors sønn, så sier mannen med opplatte øyne, så sier han som hører ord fra Gud, han som ser syner fra Allmaktsherren, hensunken med åpne øyne: Hvor fagre er dine telt, Jakob, dine boliger, Israel! Som vide daler, som haver ved en elv, som aloetrær Herren har plantet, som sedrer ved vannet! Det strømmer vann fra hans spann, og hans ætt bor ved store vann. Mektigere enn Agag skal hans konge være, opphøyet hans kongerike.»

Igjen kvad Bileam og sa:

«Så sier Bileam, Beors sønn, så sier mannen med opplatte øyne, så sier han som hører ord fra Gud, han som ser syner fra Allmaktsherren, hensunken og med åpne øyne: Jeg ser ham, men ikke nå, jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp fra Jakob, en kongestav løfter seg fra Israel.»

Responsoriesalme

Sal 25 (24)

Omkved: Herre, vis meg dine veier.

Herre, vis meg dine veier
og lær meg dine stier.
La din sannhet lære og lede meg.
Du er min Gud og min frelser.

Kom i hu din godhet, din miskunn, Herre,
for den er fra evighet.
Se til meg, Herre, i din kjærlighet.

Herren er god og rettvis,
derfor viser han syndere veien.
Til sannhet leder han de små
og fører dem frem på sin vei.

Evangelievers

Halleluja. La oss få kjenne din miskunn, Herre. Gi du oss din frelse. Halleluja.

Evangelium

Matt 21,23–27

På den tid gikk Jesus opp i templet, og mens han var i ferd med å undervise, kom yppersteprestene og folkets eldste hen til ham og spurte: «Med hvilken fullmakt gjør du alt dette? Hvem har gitt deg myndighet til det?» Jesus svarte: «Jeg vil også stille dere et spørsmål; svarer dere meg på det, skal jeg til gjengjeld si dere med hvilken fullmakt jeg handler. - Johannes' dåp, hvor stammet den fra? Fra Himmelen, eller fra mennesker?» De tenkte seg om og sa til hverandre: «Sier vi: fra Himmelen, - da kommer han til å spørre oss: Hvorfor trodde dere ham så ikke? Men sier vi: fra mennesker, - da er det grunn til å frykte hva folk vil si, siden alle jo anser Johannes for en profet.» Så svarte de Jesus: «Vi vet ikke.» Og han på sin side svarte: «Så sier heller ikke jeg med hvilken fullmakt jeg handler.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medtroende! Jesu komme til verden var forutsagt lang tid i forveien. La oss mens vi venter på hans annet komme, vende oss til Gud i bønn:

L: Om at han alltid må opplyse Kirkens øyne
slik at den tydelig kan se og forkynne Kristus.

L: For dem som har makt og myndighet,
men ikke bryr seg om Guds Sønn,
at de må se hvilken konge som skal komme til verden.

L: For dem som bare ser mørke,
at de må oppdage stjernen som steg opp i verden
da Kristus skulle fødes.

L: For oss som skuer Kristus kongen
– men så fjernt –,
at hans ord og lys må bringe ham nær.

Barmhjertige Gud,
med myndighet underviste din Sønn i verden,
hjelp oss å tro og stole på ham.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, de gaver vi bærer frem for deg, har vi fått av din godhet. Vi ber deg: La dette offer som vi tjener deg med her på jorden, bli oss til evig frelse.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon I
Kristi første komme og Kristi gjenkomst

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For ved sitt første komme delte han ydmykt med oss
menneskelivets kår,
for å oppfylle din vilje fra evighet av
og åpne for oss veien til frelse.
I glansen av sin herlighet skal han komme igjen,
for at vi engang i lyset skal eie den gave som er vårt håp,
mens vi ennå våker i troen.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Kfr. Sal 106 (105), 4-5; Jes 38, 3

Kom, Herre, og gjest oss med din fred,
så vi med rene hjerter kan glede oss for ditt åsyn.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg, la den hellige handling vi har feiret, bli oss til gavn. Midt i en forgjengelig verden lærer du oss å elske det som hører himmelen til, og bygge på det som varer evig.
Ved Kristus, vår Herre.