3. uke i advent, tirsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra A3.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Kfr. Sak. 14, 5.7

Se, Herren kommer, og alle hans hellige med ham;
og på den dag skal et stort lys bryte frem.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, ved din enbårne Sønn er vi blitt en ny skapning. Se i nåde til din miskunns verk. Rens oss ved din Sønns komme, og utslett i oss alle spor av det falne menneske.
Ved ham, vår Herre…

Lesning

Sef 3,1–2.9–13

Så sier Herren: Ve den trassige og urene by, som er så full av vold! Den hører ikke på Herrens røst og tar ikke imot tukt. Den setter ikke sin lit til Herren og holder seg ikke nær til sin Gud. Men jeg vil skape folkene om og gi dem rene lepper, så de alle skal kalle på Herren og tjene ham skulder ved skulder. Fra landet bortenfor Nubias elver skal mitt spredte folk som tilber meg, komme til meg med offergaver. Den dag skal du ikke skamme deg lenger over alle brottsverk du gjorde mot meg. For da vil jeg ta bort fra deg dem som jubler i hovmod. Du skal ikke mer være stor og stolt her på mitt hellige fjell. Jeg lar det bli tilbake hos deg et armt og ydmykt folk. De skal ta sin tilflukt til Herrens navn, de som er igjen av Israel. De gjør ingen urett mer og taler ikke løgn. Ingen svikefull tale finnes i deres munn. De går på beite og hviler trygt, det er ingen som skremmer dem.

Responsoriesalme

Sal 34 (33)

Omkved: Jeg ropte til Herren, og han hørte meg.

Jeg vil love Herren til hver en tid,
min tunge skal alltid synge hans pris.
Min sjel roser seg av Herren.
Den fattige høre det og glede seg.

Se hen til ham og strål av glede,
og du skal aldri stå til skamme.
Den elendige roper, og Herren gir svar.
Han frelser ham fra alle trengsler.

Herren vender seg mot de onde
for å utslette deres minne fra jorden.
Herrens øyne følger de rettferdige.
Han vender øret til deres rop.

Herren står den sønderknuste nær.
Han hjelper den som er slått til jorden.
Herren frelser sine tjeneres liv.
Den som tar sin tilflukt til ham, skal leve.

Evangelievers

Halleluja. Kom, Herre, vent ikke, løs ditt folk av lenkene. Halleluja.

Evangelium

Matt 21,28–32

På den tid sa Jesus til yppersteprestene og folkets eldste: «En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa: 'Gutten min, idag får du gå bort og arbeide i vinmarken.' Men han svarte: 'Nei, jeg vil ikke.' Men senere angret han det og gikk. Derpå vendte faren seg til den andre og sa det samme til ham. Og han svarte: 'Javel, herre' - men gikk ikke. Hvilken av de to var det nå som rettet seg efter farens vilje?» De svarer: «Den første» - og Jesus sier: «Ja, og derfor skal dere vite, at tolloppkrevere og skjøger kommer før inn i himlenes rike enn dere. Johannes viste dere rettferdighetens vei, og dere trodde ham ikke; skatteoppkrevere og skjøger derimot, de trodde ham. Men selv det fikk dere ikke på bedre tanker; dere tror fremdeles ikke på ham!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Høyt elskede brødre og søstre i Kristus! Guds frelse når lenger enn vi forstår. La oss vende oss til ham i bønn:

L: Om at Kirkens forkynnelse og omsorg
må nå ut til alle mennesker.

L: At gudsfrykt må begynne å prege
de makthavere som er lengst borte fra Gud,
og at offergaver må bli frembåret til ham
fra stadig nye steder og mennesker.

L: For dem iblant oss som lider
og synes fjernest fra himlenes rike,
at de må finne Guds barmhjertighet.

L: Om at vi selv må bli løst
fra hykleri og selvsikkerhet.

Himmelske Far,
du sendte din Sønn for å frelse
det som var fortapt.
La hans kjærlighet og nåde nå de fortapte.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ydmykt ber vi at du lar deg forsone ved våre bønner og offergaver, og siden vi ikke har noen egen fortjeneste å støtte oss til, bønnfaller vi om din hjelp.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon I
Kristi første komme og Kristi gjenkomst

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For ved sitt første komme delte han ydmykt med oss
menneskelivets kår,
for å oppfylle din vilje fra evighet av
og åpne for oss veien til frelse.
I glansen av sin herlighet skal han komme igjen,
for at vi engang i lyset skal eie den gave som er vårt håp,
mens vi ennå våker i troen.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

2 Tim 4, 8

Den rettvise dommer skal gi rettferdighetens krans til dem som ser frem til hans komme.

Slutningsbønn

Herre, mettet med denne åndelige næring, bønnfaller vi deg at vi som har fått del i dette mysterium, må lære å dømme rett om de jordiske goder og holde fast ved de himmelske.
Ved Kristus, vår Herre.