3. uke i advent, torsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra A3.4)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Kfr. Sal 119 (118), 151-152

Herre, du er nær, og alle dine bud er sannhet:
fra første stund har jeg kjent ditt vitnesbyrd, at du er til evig tid

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, tung av sorg over våre synder ber vi deg: Fyll oss, dine uverdige tjenere, med gleder over din enbårne Sønns komme, han som lever og råder…

Lesning

Jes 54,1–10

Rop av glede, du ufruktbare, som ikke fødte, bryt ut i jubel og fryd deg, du som ikke hadde fødselsveer! For den kvinne som ble forlatt, får flere barn enn den gifte kvinne, sier Herren.

Utvid plassen for ditt telt, spenn ut dine teltduker, spar ikke på dem, gjør snorene lange, slå pluggene fast! For til høyre og til venstre skal du bre deg ut. Din ætt skal legge under seg folkeslag, de skal bo i byer som lå øde. Vær ikke redd, du blir ikke til skamme! Vær ikke skamfull, du blir ikke skuffet! Nå kan du glemme din ungdoms skam, og ikke mer minnes din enkestands vanære. For din skaper er din ektemann, Herren, hærskarenes Gud, er hans navn. Din forløser er Israels Hellige, som kalles hele jordens Gud. For som en forlatt og sorgfull kvinne har Herren kalt deg. «Hun som var hustru fra sin ungdom, skulle hun bli forstøtt?» sier din Gud. En liten stund forlot jeg deg, men tar deg nå hjem i min store miskunn. Da vreden steg opp i meg, skjulte jeg ansiktet for deg et øyeblikk. Nå forbarmer jeg meg over deg med evig godhet, sier Herren, din forløser.

For meg er dette som Noahs dager, dengang jeg sverget at Noah-flommen aldri mer skulle komme over jorden. Slik sverger jeg nå at jeg ikke mer skal bli harm på deg og refse deg.

For fjellene kan vike og haugene rokkes, men min godhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren som viser miskunn mot deg.

Responsoriesalme

Sal 30 (29)

Omkved: Jeg opphøyer deg for, du berget meg.

Jeg opphøyer deg, for du berget meg
og lot ikke mine fiender glede seg over meg.
Du løftet meg fra dødens land,
og du kalte til livet fra gravens dyp.

Lovsyng Herren, hele hans folk,
pris hans hellige navn.
For i hans vrede er gru
og liv i hans velbehag.
Om gråt er vår aftengjest,
er morgenen full av fryd.

Herre, du har hørt meg i din nåde.
Herre, du kom meg til hjelp.
Du vendte sorgen til fryd,
evig skal jeg takke deg, Herre min Gud.

Evangelievers

Halleluja. Gjør veien klar for Herren, jevn stiene ut for ham. Alt som lever skal få se Guds frelse. Halleluja.

Evangelium

Luk 7,24–30

Mens sendebudene fra Johannes gikk sin vei, begynte Jesus å tale til folket om Johannes:

«Hva gikk dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier for vinden? Nei. Men hva var det da dere gikk ut for å se? En mann kledd i fine klær? Heller ikke. De som lever i luksus og går omkring i prektige klær, de finnes på kongenes slott. Hva gikk dere da ut for å se, - en profet? Ja, sier jeg, og noe mer enn en profet. For det er om ham det står skrevet:

'Se, jeg sender mitt sendebud foran deg, han skal rydde den vei du skal gå.'

Og jeg sier dere at blant alle dem som er født av en kvinne, finnes det ingen større enn Johannes. Men i Guds rike er selv den minste større enn han.»

Hele folket som hørte ham, og tollerne med, æret Gud ved å la seg døpe av Johannes; men fariseerne og de lovkyndige vraket Guds plan med dem, og ville ikke la seg døpe.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Gud er trofast, og han oppfyller sine frelsesløfter. La oss derfor be til ham:

L: Om at Kirken i ord og gjerning må forkynne Guds trofasthet
og kalle menneskene til omvendelse og til nådens kilder.

L: At de som har makt og myndighet,
ikke må bedra seg selv til å tro
at de kan klare seg uten ham Gud sendte til verden.

L: At de svake og små må finne guddommelig trøst
når de hører om Guds Sønns komme til verden.

L: At vi med vårt liv
– spesielt dem iblant oss som har avgitt
ekteskapsløfte, ordensløfte eller sølibatløfte –
må bære bud om Guds troskap.

Himmelske Far,
du sendte Johannes Døperen
for å berede oppfyllelsen av dine løfter til oss.
Hjelp oss å ta imot budskapet fra dine sendebud.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, de gaver vi bærer frem for deg, har vi fått av din godhet. Vi ber deg: La dette offer som vi tjener deg med her på jorden, bli oss til evig frelse.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Adventsprefasjon I
Kristi første komme og Kristi gjenkomst

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For ved sitt første komme delte han ydmykt med oss
menneskelivets kår,
for å oppfylle din vilje fra evighet av
og åpne for oss veien til frelse.
I glansen av sin herlighet skal han komme igjen,
for at vi engang i lyset skal eie den gave som er vårt håp,
mens vi ennå våker i troen.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Tit 2, 12-13

La oss leve vårt liv i denne verden rettskaffent og fromt, mens vi ser frem til vårt salige håp, til den dag da vår store Gud skal stå frem i sin herlighet.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg, la den hellige handling vi har feiret, bli oss til gavn. Midt i en forgjengelig verden lærer du oss å elske det som hører himmelen til, og bygge på det som varer evig.
Ved Kristus, vår Herre.