Kristi første komme og Kristi gjenkomst (prefasjon)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Adventsprefasjon I)
Hopp til navigeringHopp til søk
33 [29]. Denne prefasjon brukes i adventsmesser fra første søndag i advent til og med 16. desember, dessuten i øvrige messer som holdes i samme tidsrom og som ikke har egen prefasjon.
Adventsprefasjon I
Kristi første komme og Kristi gjenkomst

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
For ved sitt første komme delte han ydmykt med oss
menneskelivets kår,
for å oppfylle din vilje fra evighet av
og åpne for oss veien til frelse.
I glansen av sin herlighet skal han komme igjen,
for at vi engang i lyset skal eie den gave som er vårt håp,
mens vi ennå våker i troen.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer: