Frelsens mysterium i Kristus (prefasjon)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Alminnelig prefasjon VI)
Hopp til: navigasjon, søk
77 [74]. Denne prefasjon brukes i messer som hverken har egen prefasjon eller noen obligatorisk prefasjon fra kirkeåret.
Alminnelig prefasjon VI
Frelsens mysterium i Kristus

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg, hellige Fader,
ved din elskede Sønn, Jesus Kristus.
Han er ditt Ord, ved hvem du skapte alt,
og som du sendte oss til Frelser og Forløser.
Han ble kjød ved Den Hellige Ånd og født av Jomfru Maria.
Han strakte hendene ut under sin lidelse
for å utslette døden og åpenbare oppstandelsen,
og således oppfylte han din vilje og vant deg et hellig folk.
Med engler og alle hellige
forkynner vi derfor din herlighet
og roper med én røst: