Den hellige Frans fra Paola (2. april)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Apr02)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Frans fra Paola

Eremitt

Messens tekster

Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du som er de ydmykes stolthet, du har opphøyet den salige Frans fra Paola og gitt ham del i dine helliges herlighet. Lytt til hans forbønn, og hjelp oss å etterligne ham, så vi vinner den lønn du har lovet de ydmyke av hjertet. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige Frans fra Paola i Calabria i Syd-Italia grunnla i 1454 – etter å ha vært et par år hos fransiskanerne – selv en fransiskansk eremittorden og oppnådde høy anseelse både hos paver og konger. La oss be:

L: For Kirken som stadig trenger hjelp
fra dem som lever nærmest Gud,
at den må høyakte den asketiske søken etter Gud.

L: For dem som styrer land og folk,
at de må finne visdom og styrke i Gud og hos hans tjenere.

L: At den asketiske lidelse
må være til solidaritet og håp for dem som lider ondt.

L: Om de helliges hjelp til å følge Jesu lidelsesvei.

Allmektige, evige Gud,
du som lot velsignelse fra din Sønn
komme oss i møte gjennom den hellige Frans,
se fortsatt i nåde til oss, dine små tjenere.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.