Den hellige Magnus (16. april)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Apr16)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Magnus

Martyr

Fellesmesser for martyrer: For en martyr

Kirkebønn

Herre, vi lovpriser din allmakts verk i din martyr, den hellige Magnus’ fortjenester. La dem bli oss til vern og hjelp nå og alle dager. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige Magnus orknøyjarl var i overgangen mellom vikingtid og kristen tid et lysende eksempel på kristen fredsommelighet og rettferdighet, og det kostet ham livet. La oss be:

L: Om at kristne mennesker overalt må bevitne
at det er bedre å gi sitt liv enn å ta liv.

L: For dem som styrer,
at de må bruke sin myndighet til å fremme det gode,
og ikke til å øke egen makt og rikdom.

L: For alle som må lide
fordi de tar Kristus på alvor,
at håpet til Gud må holde dem oppe.

L: For våre medkristne på Orknøyene,
om glede og håp i Kristus
– på den hellige Magnus' forbønn.

Allmektige, evige Gud,
du som helliget Magnus
og som brukte ham til å fremme ditt rike,
hør våre bønner og gi oss del i din hellighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til disse offergaver. Velsign dem med din Hellige Ånd, og fyll våre hjerter med den kjærlighet som gav den hellige martyr Magnus kraft til å tåle alle legemets pinsler. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt de himmelske sakramenter på denne minnedag for din martyr, den hellige Magnus. La oss på hans forbønn en gang få eie i evig glede det vi her har feiret i brødets og vinens mysterium. Ved Kristus, vår Herre.