Den hellige Louis Maria Grignion de Montfort (28. april)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Apr28.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Louis Marie Grignion de Montfort

Prest

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder.

Kirkebønn

Gud, med den salige Jomfru som ledsager ville du lede den salige prest Louis Maria skritt for skritt på frelsens vei og på Kristi kjærlighets vei. Gi at vi når vi med ham som forbilde grunner over din kjærlighets mysterium, med iver og uavlatelig må bygge på din Kirke. Ved vår Herre …

Eller:

Kirkebønn

Evige allmektige Gud, du gjorde den hellige prest Louis Maria til et fremragende vitne og læremester for den totale overgivelse til Kristus, din Sønn, ved hans salige mors hender. Gi at vi som følger den samme åndelige vei, må lykkes i å utbre ditt rike. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Den hl. Louis Maria Grignion de Montfort bevitnet og lærte den åndelige vei til Kristus gjennom Maria. La oss be om at kjærlighet og fromhet også må prege vårt liv:

L: Om ekte Maria-hengivenhet i hele Kirken.

L: Om ydmykhet og selvoppofrelse
blant dem som styrer samfunnet.

L: At de fattige og lidende i dag må oppleve
den samme kjærlighet fra oss
som de opplevde gjennom den hellige Louis Maria.

L: At vårt liv må bære preg av selvoppofrelse
for Gud og hans hellige.

Himmelske Far, gode Gud,
gjennom den hellige Louis Maria Grignion de Montfort
viste du oss en spesiell åndelig vei til din Sønn.
Før oss stadig nærmere ham, hans mor Maria
og alle hans fattige brødre og søstre i denne verden.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.