Den hellige Pierre Julien Eymard (2. august)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Aug02.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Pierre Julien Eymard

Prest

Messens tekster

Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner, eller Fellesmesser for Kirkens hyrder.

Kirkebønn

Gud, du som inngav den salige Pierre-Julien en inderlig kjærlighet til din Sønns legemes og blods hellige mysterier, gi oss i din nåde å motta samme styrkende næring som han fra dette guddommelige måltid. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den franske prest, den hellige Pierre-Julien Eymard, var blant de viktigste pådrivere for sakraments- og Maria-fromheten som utviklet seg på 1800-tallet. La oss be om ærbødighet for de guddommelige mysterier:

L: Om at alle kristne over alt i verden
må utvikle dyp respekt for de hellige mysterier
der Gud kommer oss mennesker i møte på vidunderlig vis.

L: For dem som er engasjert i viktige oppdrag
i det borgerlige samfunn,
om iver etter å søke Gud i Kirken.

L: For alle som lider åndelig nød.

L: At vi i betraktningen av Guds mor Maria
må komme stadig nærmere Gud selv.

Hellige Gud, himmelske Far,
på vidunderlig vis møter du oss
gjennom det eukaristiske sakrament.
Gi oss alltid å søke deg der du finnes.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.