Den hellige Dominikus (8. august)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Aug08)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Dominikus

Prest

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For sjelesørgere; eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner

Kirkebønn

Herre, styrk din Kirke ved den salige Dominikus’ fortjenester og lære. Måtte han som på jorden var en stor forkynner av din sannhet, gå i forbønn for oss hos deg i himmelen. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Gjennom den hellige Dominikus og hans orden av prekenbrødre fikk Kirken et viktig redskap for å føre menneskene på den sanne troens vei. La oss be for alle som fortsatt følger i hans fotspor:

L: For dominikanerne og dominikanerinnene,
at de må lede folk på sannhetens vei.

L: Om at Guds ord må forkynnes og forklares slik
at det trenger inn hos alle yrkes- og samfunnsgrupper,
og får omskape verden fra innsiden.

L: Om forkynnelse av Ordet til hjelp for legeme og sjel.

L: For den dominikanske virksomhet hos oss,
at den må bidra til at Kirken og dens virke
blir fremmet og foredlet også her i nord.

Hellige Gud, himmelske Far,
du styrker og leder oss gjennom studium og liturgi.
Gi oss som den hellige Dominikus å tjene deg i Kirken.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, lytt i nåde til de bønner vi bærer frem for deg på forbønn av den salige Dominikus. Styrk og vern ved kraften i dette sakrament alle som kjemper for troen. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Herre, la det hellige sakrament vi har mottatt på festen for den salige Dominikus, styrke din Kirkes kjærlighet til deg. Kom oss til hjelp på forbønn av ham som ved sin forkynnelse gav Kirken ny livskraft. Ved Kristus, vår Herre.