Den hellige Johanna Fransiska av Chantal (12. august)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Aug12)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Johanna Fransiska av Chantal

Ordenssøster

Messens tekster

Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner.

Kirkebønn

Evige Gud, du førte den salige Johanna Fransiska frem til deg på underfullt vis og skjenket henne store nådegaver. Hjelp oss på hennes forbønn å leve i troskap mot vårt kall, så all vår gjerning bærer bud om ditt lys. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære søstre og brødre! Den hellige Johanna Fransiska gav seg selv til Herren og mottok lønnen som består i å tjene ham. La oss be om troskap i vårt kall:

L: For alle kvinner som er med på å bære frem Guds rike,
at de må glede seg over å se Riket komme.

L: For kvinner som tjener samfunnet
mens de bærer store, men lite synlige byrder,
at de må se de oppdrag der Gud kaller og utruster.

L: For alle som kjemper for muligheten til å hjelpe
mennesker som trenger bistand og nestekjærlighet.

L: For ordenssøstrene våre,
om nådegaver, kall og glede i tjenesten.

Himmelske Far,
du som kalte den hellige Johanna Fransiska til deg,
gi oss liksom henne å overgi oss helt til deg,
og endog å utholde «kjærlighetens martyrium».
Ved Kristus, vår Herre. Amen.