Den hellige Pontian, pave og Den hellige Hippolyt, prest (13. august)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Aug13)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Pontian og Den hellige Hippolyt

Martyrer

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For flere martyrer, eller Fellesmesser for Kirkens hyrder.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, vi ber deg, la dine martyrers tålmodige lidelse øke vår kjærlighet til deg og grunnfeste troen i våre hjerter. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! I år 235 døde den hellige Pontian og den hellige Hippolyt i landflyktighet på Sardinia der de hadde trellet i bergverkene, og der førstnevnte kort forut hadde gitt avkall på sitt paveembete, mens sistnevnte som historiens første «motpave» hadde gitt opp kravet på paveembetet og forsonet seg med Kirken. La oss vende oss til Gud i bønn mens vi minnes disse to helgener som den 13. august samme år ble bisatt i Roma som martyrer:

L: Om at sannhet, rett og kjærlighet må herske i Kirken.

L: At statens tjenere må respektere lov og rett.

L: Om forsoning og frelse i lidelse og nederlag.

L: At den liturgiske og apologetiske arv fra oldkirken
må være til inspirasjon for troen hos oss i dag.

Himmelske Far,
du som midt gjennom strid og nederlag
helliget paven Pontian og presten Hippolyt,
før også oss på dine veier og hellige du oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.