Den hellige Johannes Eudes (19. august)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Aug19)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Johannes Eudes

Prest

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder, eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner.

Kirkebønn

Gud, allmektige Far, du som valgte den salige prest Johannes Eudes til å forkynne Kristi ufattelige rikdom, gi oss å følge hans lære, vokse i din visdom og trofast leve etter Evangeliets lys. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige Johannes Eudes var en av de største religiøse fornyere i Frankrike på 1600-tallet. La oss be Herren miskunne seg over oss og virke fornyelse også i vår tid:

L: Om sann vekkelse og trosiver
i menighetene og blant prestestudentene.

L: Om en religiøs fornyelse
som også virker fornyende på samfunnsinstitusjonene
– i Frankrike, i vårt land og i hele verden.

L: Om at Jesu og Marias hjertelige kjærlighet til oss
må virke og være til trøst for de lidende.

L: Om ordenssøstre og -brødre her hos oss
som med sitt liv og sitt virke
vitner om Guds store frelsesgjerninger.

Himmelske Far,
du sendte din Sønn til verden, født av Jomfru Maria,
og av hele sitt hjerte viste han oss kjærlighet.
Gi at den samme kjærlighet
i dag må gi håp og fornyelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.