Den hellige Bernhard av Clairvaux (20. august)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Aug20)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Bernhard

Abbed og kirkelærer

Fellesmesser for kirkelærere; eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner

Kirkebønn

Allmektige Gud, du fylte den salige abbed Bernhard med brennende iver for din Kirke. I en forvirret tid ble han et lys for dine troende og vekket dem til nytt liv. Tenn også i oss Den Hellige Ånds ild og hjelp oss, på hans forbønn, å vandre som lysets barn. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige kirkelærer Bernhard av Clairvaux var en av 1100-tallets fremste predikanter og en stor ordens- og kirkefornyer. La oss be:

L: Om at budskapet fra «den honningsøte lærer», Bernhard,
– som har preget så mange fra Thomas til Luther –
også i vår tid må føre mennesker nærmere Kristus.

L: At statsledere må søke råd og åndelig kraft
hos mennesker som har viet sitt liv til Gud i kloster.

L: At det fra cistercienserordenen og andre ordener
må utgå en fornyende kraft til hjelp for de lidende.

L: For klostrene og ordensfellesskapene,
om god kombinasjon av liv i enkelhet og rik gudsdyrkelse
og om tjenlig balanse mellom autonomi og fellesskap med Roma.

Himmelske Far, gode Gud,
du som ved den hellige Bernhard virket i din Kirke,
la oss fortsatt merke din gode og fornyende kraft.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta nådig imot dette enhetens og fredens sakrament som vi bærer frem for deg til minne om den hellige abbed Bernhard, han som ved ord og gjerning fremmet din Kirkes enhet. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Herre, la den føde du har gitt oss på festen for den salige Bernhard, styrke oss på vår vandring mot deg. Gi oss som ærer hans forbilde, å gripes av kjærlighet til ditt Ord, som ble menneske, han som lever og råder fra evighet til evighet.