Den hellige Rosa av Lima (23. august)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Aug23)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Rosa av Lima

Jomfru

Messens tekster

Fellesmesser for hellige jomfruer.

Kirkebønn

Trofaste Gud, du kalte den salige Rosa, som var fylt av din kjærlighet, til å forsake denne verden og vie sitt liv til deg alene i bot og selvfornektelse. Gi at vi på hennes forbønn følger den vei på jorden som fører oss til din herlighet i himmelen. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! 24. august 1617 døde dominikanertertiæren, den hellige Rosa av Lima, i sin hjemby i Peru. La oss forene våre bønner med hennes forbønn for Amerika:

L: For Kirken i Amerika, og for dens ledere,
om fordypet fellesskap med Kristus.

L: For alle amerikanere med statsmakt,
at de i ydmykhet innfor Guds Sønn må bruke makten
til beste for eget folk og for hele verden.

L: For dem som lider fysisk eller psykisk,
om hjelp på forbønn fra Rosa som gikk lidelsens vei.

L: For alle hos oss som tilhører en *tredje orden+.

Himmelske Far, hellige Gud,
du som tidlig virket helliggjørende i Amerika,
la dine barn i Peru og hele verden
fortsatt gjennom glede og smerte
bli preget av din nåde og hellighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.