Den hellige Josef av Calasanz (25. august)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Aug25.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Josef av Calasanz

Prest

Messens tekster

Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For lærere og barneoppdragere, eller Fellesmesser for Kirkens hyrder.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du fylte den salige prest Josef med kjærlighet og tålmod og lot ham vie seg helt til å undervise og oppdra barn. Gi at vi som hedrer denne lærer for hans visdom, følger ham i arbeide for sannhetens sak. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den spanske helgen Josef av Calasanz viet seg til undervisning av fattige barn og startet i 1597 Europas første gratis folkeskole i sogneprestboligen ved St. Dorotea i Trastevere i Roma. La oss be for dagens oppdragervirksomhet:

L: For katolske og andre kristne skoler,
om god katolsk og kristen påvirking
av skole- og oppdragertenkningen.

L: For det offentlige skoleverk,
at det må gi et godt undervisningstilbud til de unge
– med full respekt for foreldrenes naturgitte ansvar.

L: For dem som lever under vanskelige økonomiske kår,
at også de må finne vei til å utnytte egne evner.

L: Om et godt og tjenlig samarbeid hos oss
mellom foreldrene og lærerne.

Himmelske Far, gode Gud,
du som har gitt oss evner til å erverve kunnskap,
gi at disse evnene må komme til riktig anvendelse
på forbønn av den hellige Josef av Calasanz.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.