Den hellige Monika (27. august)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Aug27)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Monika

Augustins mor

Messens tekster

Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For hellige kvinner.

Kirkebønn

Allmektige Gud, du så i miskunn til den salige Monikas tårer; du hørte hennes gråt og skjenket Augustin, hennes sønn, omvendelsens nåde. Gi oss på forbønn av denne hellige mor og hennes sønn å sørge over våre synder og oppnå din tilgivelse. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære søstre og brødre! I påsken 387 var Augustin blitt døpt i Milano av den hellige biskop Ambrosius, og noen måneder senere døde hans mor, den hellige Monika, som med bønn og mange tårer hadde kjempet for sin sønns omvendelse. La oss be:

L: For alle kristne mødre som bekymrer seg for sine barn,
spesielt for dem uten en kristen ektefelle,
at de må oppleve fruktene av bønn.

L: Om at lovgivningen må respektere mødrenes kall.

L: For foreldre som lider
fordi deres barn skeier ut moralsk eller åndelig.

L: For mødrene i vår menighet,
at de må oppleve respekt og forståelse
for deres høye gudgitte kall.

Herre Gud, himmelske Far,
du som hørte den hellige Monikas bønner og tårer,
hør også oss og våre mødres bønner og tårer.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.