Den hellige Augustin (28. august)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Aug28)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Augustin

Biskop og kirkelærer

Messens tekster

Inngangsvers

Sir 15,5

Midt i Kirken åpnet Herren hans munn
og fylte ham med visdoms og forstands ånd;
han kledde ham i herlighets skrud.

Kirkebønn

Herre, vekk på nytt i din Kirke den ånd du vakte i den salige biskop Augustin. Skjenk oss lengsel etter deg, du som er all visdoms kilde og den sanne kjærlighets opphav. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Augustin var like fra oldtiden blant de fremste av alle åndelige lederskikkelser i Vestkirken. La oss be om nåde og forstand til å ta lærdom av ham:

L: For teologene og alle andre med læreoppdrag i Kirken,
at de må søke den fylde av sannhet og kjærlighet
som Kristus har gitt oss gjennom Skriften og kirkefedrene.

L: Om at staten må være et sted
der Guds vilje for denne verden virkeliggjøres,
og ikke et rike i motsetning til Guds rike.

L: For alle urolige og lengtende sjeler.

L: For oss i de konflikter vi opplever
mellom våre lyster og de moralske utfordringer,
om kraft og nåde fra Gud til å seire.

Himmelske Far, gode Gud,
du kalte og helliget Augustin til å tjene deg.
Gi oss å lære av ham og gå på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til oss som feirer minnet om vår frelse. Vi bønnfaller deg at dette sakrament må bli for oss enhetens tegn og kjærlighetens bånd. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Matt 23,10.8

Herren sier: Én er deres lærer, og det er Kristus,
og dere er alle brødre.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg, helliggjør oss ved dette måltid. Gjør oss, som er lemmer på Kristi legeme, til ett med ham vi har mottatt, han som lever og råder fra evighet til evighet.