Den hellige Apollinaris av Ravenna (20. juli)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Apollinaris av Ravenna

Biskop og martyr

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en martyr, eller Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper.

Kirkebønn

Herre, led dine troende på den evige frelses vei, den som den salige biskop Apollinaris viste ved sin lære og sitt martyrium, og gjør at vi på hans forbønn slik må stå fast i dine bud at vi kan oppnå seierskransen sammen med ham. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Ifølge legenden skal den hellige Apollinaris fra Antiokia av apostelen Peter være blitt sendt for å forkynne Evangeliet i Ravenna der han ble den første biskop og etter mange viderverdigheter og vanskeligheter led martyrdøden. La oss be:

L: For Kirken i øst og vest
og for kristne av ulike retninger,
at kjærligheten til de hellige må føre oss sammen i én tro.

L: For våre statsledere,
at de må vie seg og alt sitt til Guds ære,
slik de store mosaikker i Ravenna minner oss om.

L: For alle som i sin lidelse under sykdom
setter sin lit til den hellige Apollinaris forbønn.

L: Om at vi alltid må holde fast ved Evangeliet.

Himmelske Far,
du som kaller og utruster til tjeneste for deg,
hjelp oss til å være tro i ydmyk tilbedelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.