Den hellige Augustin av Canterbury (27. mai)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Augustin av Canterbury

Biskop

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For misjonærer; eller Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper.

Kirkebønn

Evige Gud, ved den salige biskop Augustins forkynnelse førte du Englands folk til Evangeliet. Gi at hans apostoliske tjeneste alltid må bære frukt i din Kirke. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Helt på slutten av 500-tallet satte pave Gregor den store (prioren og senere abbeden) Augustin i spissen for en utsendelse av munker som skulle dra til England for å omvende folket der. La oss be:

L: For misjonærer og andre Kristus-vitner,
om mot og klokskap i møtet med ikke-troende.

L: For befolkningen i dagens England,
at den ikke bare må være englendere,
men også leve nær Gud og ligne hans engler.

L: For dem som av angst blir hindret i tjenesten for Gud,
om hjelp fra gode og kloke sjelesørgere og ledere.

L: For Kirken i England,
om enhet hjemme, troskap mot Rom
og ekte katolisitet i ett og alt.

Himmelske Far,
du som lot den hellige Augustin
bli den første erkebiskop av Canterbury,
se i nåde til dagens engelske biskoper
og det kristenfolk som har fått dem til hyrder.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.