Den hellige Beda den ærverdige (25. mai)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Beda den ærverdige

Prest og kirkelærer

Messens tekster

Fellesmesser for kirkelærere, eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, i den salige prest Beda gav du din Kirke en stor lærer. La hans visdom alltid opplyse dine tjenere og hans kjærlighet styrke dem. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi minnes i dag munken, presten og kirkelæreren den hellige Beda som på begynnelsen av 700-tallet fikk bety så mye for formuleringen av den engelske Kirkes teologi og historie. La oss be:

L: For Kirken i England og i alle andre land,
at den på forbønn av den hellige Beda
må lykkes i å bringe den katolske tro
til menneskene overalt hvor de befinner seg.

L: Om at de som har ansvaret for folkenes ve og vel,
må la sine tanker helliges og renses ved Guds ord.

L: For dem som lider fordi troen er dem ubegripelig.

L: Om gode, lærerike og nyttige forbindelser
mellom Kirken i vårt land og i England.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du gav den hellige Beda visdom i tjenesten for deg.
Utrust også din Kirkes tjenere i vår tid med visdom.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.